Koronaviruset: - Partssamarbeidet viktigere enn noen gang

Forbundslederen om krisetiltak:

- Partssamarbeidet må benyttes - både nasjonalt og lokalt - sier forbundsleder Monica A. Paulsen, og oppfordrer tillitsvalgte og medlemmer til å gi oss tilbakemeldinger om hvordan situasjonen er rundt om i virksomhetene. 

Forbundslederen framhever at kampen mot koronaviruset setter oss som samfunn på prøve. Det handler dels om å begrense smitte, men også om å sørge for at samfunnet fungerer gjennom krisen og at vi har et levedyktig næringsliv etter krisen.

- Negotia har tatt noen forholdsregler, men gjør hva vi kan for at vi skal kunne bistå tillitsvalgte og medlemmer. Gjennom YS har vi tett kontakt med myndighetene, for å komme med våre anbefalinger om hva som bør gjøres fra deres side, forsikrer hun. 

Må få på plass bedre økonomiske ordninger

- Som et forbund som organiserer ansatte i privat næringsliv, organisasjoner og frivillig sektor, er det viktig at det raskt kommer på plass ordninger som bidrar til å redusere økonomisk risiko for arbeidstakere med lav inntekt og spesielt unge arbeidstakere. Vi får meldinger fra tillitsvalgte om medlemmer, spesielt unge medlemmer, som opplever økt bekymring omkring permitteringer og å kunne ha nok inntekt til å håndtere en hverdag. Mange risikerer å bli permittert i dagene og ukene framover. De vil da motta maksimalt 62,4 prosent av lønnen. Dette er for lite. Vi har støttet tiltak for å forenkle permitteringsreglene, men vi forventer at myndighetene sørger for at det ikke er arbeidstakerne som må ta belastningen, sier Paulsen.

- Vi ser også at selvstendig næringsdrivende går krevende dager i møte. Negotia forventer nå at myndighetene lytter til partene i arbeidslivet, og innfører både generelle tiltak og mer målrettede tiltak der det er nødvendig, sier hun.

Negotia er glad for at et felles fagforeningsnorge stiller seg bak at arbeidstakere må motta dagpenger tilsvarende sykepenger. Vi får daglig meldinger fra tillitsvalgte som opplever ledelse som er usikre og som setter det økonomiske over menneskelige hensyn. Det er viktigere nå enn noen gang at de tillitsvalgte konsulteres og at man faktisk via samarbeid lokalt får til gode løsninger som kan sikre både virksomheter og menneskelige hensyn framover. Det betyr at tillitsvalgte skal være med i drøftinger og planlegging av virksomhetens aktivitet. Der det er mulig bør man også vurdere kompetanseheving som alternativ til rene permitteringer. 

Ønsker tilbakemeldinger

- Jeg vil oppfordre til modent og konstruktivt lederskap både hos ledere og hos våre tillitsvalgtsledere. Vi i Negotia er opptatt av å vite hvordan det går ute på våre arbeidsplasser med våre tillitsvalgte og medlemmer. Da er det viktig at dere tar kontakt med meg eller noen i vår organisasjon for å dele erfaringer både på godt samarbeid og lite konstruktivt samarbeid. Sammen skal vi komme gjennom også dette, sier forbundsleder Monica A. Paulsen.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker