Illustrasjonsfoto: AdobeStock

Koronavirus – spørsmål angående ansattes rettigheter

NAV har vurdert sykepengeregelverket knyttet til situasjoner som kan oppstå ved mistanke om Koronavirus. Andre spørsmål angående ansattes rettigheter har også kommet opp.

RETTEN TIL SYKEPENGER
Vær oppmerksom på at det ikke utbetales sykepenger uten at det foreligger legeerklæring. Dersom en person isolerer seg uten at dette er vurdert nødvendig av lege, vil det ikke oppstå sykepengerettigheter.

I korte trekk legger NAV følgende til grunn når det gjelder sykepenger:

  • Man kan ha rett på sykepenger dersom man etter en faglig vurdering av legen har, eller antas å ha, en smittsom sykdom av betydning for folkehelsen. 
  • Det samme gjelder dersom kommunelegen nedlegger forbud mot at en arbeidstaker utfører arbeid på grunn av smittefare. 
  • For å ha rett på sykepenger må man ha en sykmelding. 
  • Forutsetningen er at man tar kontakt med lege. Dette gjelder også ved isolasjon i karantene.
  • Legen som sykmelder pasienten vurderer hvordan konsultasjonen skal foregå.
  • Hjemmekontor kan være et aktuelt tiltak for å unngå sykmelding.
  • Egenmelding kan være et alternativ til sykmelding.

Les mer på nav.no

LØNN DERSOM ARBEIDSGIVER PÅLEGGER HJEMMEKARANTENE
Dersom arbeidsgiver pålegger den ansatte karantene hjemme uten at det foreligger sykmelding, må arbeidsgiver betale lønn. Det gjelder selvfølgelig dersom den ansatte har mulighet til å arbeide hjemmefra, men må også gjelde om den ansattes arbeidsoppgaver ikke lar seg utføre fra et hjemmekontor.

PERMITTERING
Permittering er et tiltak bedrifter kan iverksette i forbindelse med sysselsettingsproblemer, grunnet for eksempel ordremangel, råstoffmangel, brann, ulykker eller naturhendelser. Frykt for smittefare er ikke saklig permitteringsgrunn etter Hovedavtalens regler, altså har ikke arbeidsgivere anledning til å permittere ansatte som et tiltak for å hindre smittefare.

Dersom koronaviruset medfører produksjonsmessige problemer med å få vareleveranser og råstoff fra andre virksomheter, vil det kunne være saklig grunn til å permittere. Det er slike situasjoner Hovedavtalen er ment å omfatte.

Har du spørsmål om ovennevnte, ta kontakt med Negotia på e-post: arbeidslivsavdelingen@negotia.no

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker