- Kompetanse blir bare viktigere

Digitaliseringen i arbeidslivet vil sette nye krav til kompetanse. Negotia løfter dette viktige temaet høyt opp på dagsordenen framover.

I den nye politiske plattformen som landsmøtet vedtok i fjor høst, er kompetanse framhevet i et eget punkt. Temaet er høyaktuelt og vil sette sitt preg både på forbundets tariffkonferanse i mars og regionsmøtene i april.

- Realkompetanse må verdsettes høyere

- Utviklingen skjer i raskere tempo enn før. Omstilling er nå nærmest normalsituasjonen i arbeidslivet, og digitaliseringen kommer med raske skritt. Dette skjerper fokuset på kompetanse. Derfor er det viktig at vi som fagforening er «tett på» i denne saken, sier forbundets første nestleder Monica Paulsen.

Paulsen er ansvarlig for tilrettelegging av diskusjonen om kompetanse på de syv regionsmøtene i april. Dette er årlige møtearenaer hvor inntil 270 av forbundets tillitsvalgte treffes.

- For Negotia er det blant annet viktig at den enkelte arbeidstakers realkompetanse verdsettes høyere.  Blant våre medlemmer er det mange som har begrenset formell utdanning, men stor realkompetanse, understreker nestlederen.

I den politiske plattformen går Negotia inn for etablering av et nasjonalt system for verdsetting av realkompetanse, og i tillegg nasjonale finansieringsordninger for etter- og videreutdanning. Livslang læring er en kjerne i saken.

Bedriftens forpliktelser

- Vi ser også at bedriftene ikke tar sine forpliktelser om kompetanseutvikling for de ansatte tilstrekkelig på alvor. Avtaleverket gir klare føringer som pålegger bedriftene ansvar for analyse og gjennomføring av kompetansehevende tiltak. Vi må jobbe for at dette følges opp mye bedre enn det gjøres i dag.

- Det er ikke greit at virksomheter i det ene øyeblikket sier opp ansatte, og i det neste henter inn ny kompetanse utenfra. Dette er noe mange av våre medlemsgrupper opplever på kroppen, og tilsvarende viktig at vi som arbeidstakerorganisasjon tar på alvor, sier Monica Paulsen.

Nasjonal kompetansestrategi

Fredag 3. februar lanseres «Nasjonal kompetansepolitisk strategi». Strategien er utarbeidet i et samarbeid mellom myndighetene og partene i arbeidslivet. Den har som mål «å bidra til at enkeltmennesker og virksomheter har en kompetanse som gir Norge et konkurransedyktig næringsliv, en effektiv og god offentlig sektor, og gjør at færrest mulig står utenfor arbeidslivet».

- Negotia har bidratt aktivt via YS til utformingen av den nasjonale kompetansestrategien, særlig på de områdene vi nå tar opp til diskusjon på de kommende regionsmøtene. Det blir spennende å følge opp dette arbeidet videre på alle plan, sier Monica Paulsen.

Les mer her: Hele befolkningen må med – YS-lederens kommentar

Nasjonal kompetansepolitisk strategi – dokumentet

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker