- Bort med avgiftsøkningene og fram med samarbeidet. Forbundsleder Monica A. Paulsen med Negotia Ung-leder og Ringnes-tillitsvalgt Trond Vegard Sæle(t.h.), og tillitsvalgt for Negotia i Coca-Cola Lars Einar Ingvaldsen. Foto: Terje Bergersen.

Kjemper mot den høye sukkeravgiften

Negotia var onsdag i møte på Stortinget for å påvirke politikere til å reversere økningene i sukkeravgiften.

- Økningen i sukkeravgiften som ble innført fra årsskiftet truer arbeidsplasser og fører til økt grensehandel. Den uheldige utviklingen må stanses, og det er politikerne som har ansvaret for at det kan skje, sier Negotias forbundsleder Monica A. Paulsen.

Sammen med tillitsvalgte i Coca-Cola og Ringnes var Negotia-lederen 29. august i møte med stortingsrepresentant Steinar Reiten, som er Kristelig Folkepartis representant i næringskomiteen på Stortinget.

Paulsen peker på en rekke faretruende utslag av den økte sukkeravgiften. For eksempel har det ført til at Coca-Colas investering i nytt produksjonsanlegg i Norge legges på is. Og fra hele næringen meldes det om sviktende salg av sjokolade og brus.

- Omsetningstapet fører til permitteringer og i verste fall oppsigelser. Det må sikres stabile og forutsigbare rammevilkår som legger til rette for at arbeidsplasser beholdes i Norge.

KrF er i vippeposisjon når statsbudsjettet for neste år skal vedtas. Negotias forbundsleder håper partiet er bevisst sitt ansvar i denne situasjonen.

- Vårt budskap er klart: Økningen i sukkeravgiften som ble innført fra forrige årsskifte må reverseres. I tillegg må systemet gjennomgås og utredes i samarbeid med næringen. Det er gjort interessante erfaringer i Danmark, der justering av innretning og nivå på sukkeravgiften førte til redusert grensehandel, flere arbeidsplasser og økt inntekt til staten. Pluss at forbruket av sukkerfrie varer økte, sier Paulsen.

Hun mener også at avtalen mellom myndighetene og næringsmiddelindustrien om å redusere sukkerforbruket må gjenopplives.

- At det totale sukkerforbruket per innbygger gikk ned fra 43 til 27 kilo i året i perioden 2000-2015, viser at samarbeid gjennom forpliktende avtaler fungerer. Vi fortsetter å jobbe aktivt i Negotias mat og drikke-nettverk for å påvirke utviklingen til beste for næringen, norske arbeidsplasser og ikke minst våre medlemmer, sier Monica A. Paulsen.

 

Møte med KrFs representant i Stortingets næringskomite, Steinar Reiten (t.h.).

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker