Engasjerte. Temakveld i regi av Negotia Oslo og Omegn. Panelet fra venstre: Monica Paulsen, 1. nestleder i Negotia; Håvard Lismoen, leder for samfunnspolitisk avdeling i YS og Trond Vegard Sæle, leder i Negotia Ung.

Inviterte til politisk debatt

Negotia har nylig vedtatt en politisk plattform. Men hva betyr egentlig politikk i denne sammenhengen? Avdelingen i Oslo tok saken opp til debatt på en temakveld.

Tekst og foto: Terje Bergersen

Styremedlem i Oslo-avdelingen Genevieve Prebensen, som har vært initiativtaker til temakvelden, var spent på responsen da invitasjonen gikk ut.

- Dette er kanskje et tema som ikke vekker den helt store entusiasmen blant medlemmene. I hvert fall trodde vi det. Derfor er det svært hyggelig å konstatere at interessen så absolutt er til stede hos mange. 25 frammøtte kan vi si oss godt fornøyd med, sier Prebensen.

Næringsliv og samfunn

Den politiske plattformen ble vedtatt på forbundets landsmøte i fjor høst. Den er inndelt i fem hovedtemaer – identitet, tariff, arbeidsliv, næringspolitikk og samfunnspolitikk. Denne kvelden var det nærings- og samfunnspolitikken som sto i sentrum.

I panelet satt Negotias nestleder Monica Paulsen, leder for samfunnspolitisk avdeling i YS Håvard Lismoen, og Negotia Ung-leder Trond Vegard Sæle. Diskusjonen ble styrt av Petter Sommervold, som til daglig er rådgiver i YS-organisasjonen Yrkestrafikkforbundet. Med andre ord gode interne krefter denne gangen.

På spørsmål fra debattlederen om hva som er de to viktigste utfordringene for fagbevegelsen framover, trakk Monica Paulsen fram områdene kompetanse og medbestemmelse.

- Det er mange viktige områder, men det er god grunn til å framheve disse to. Ansattes kompetanse blir mer og mer viktig, blant annet i takt med den digitale utviklingen. Vi står foran en utvikling hvor flere tradisjonelle jobber kommer til å forsvinne, og nye vil bli skapt. Og da er det mer enn noen gang de med rett kompetanse som blir foretrukket. Ikke minst er det viktig å fokusere på bedriftenes ansvar for sørge for etter- og videreutdanning av sine ansatte, sier Paulsen.

Medbestemmelse ser nestlederen på som en helt overordnet verdi.

- Dette er kjernen i avtaleverket. Retten til medbestemmelse er helt sentral, og må holdes levende både gjennom gode tillitsvalgte på den enkelte bedrift, og ved god forvaltning av avtalene på organisasjonsnivå. I tillegg må fagbevegelsen påvirke politiske myndigheter slik at ansattes rettigheter heller ikke svekkes gjennom endringer i lovverket, sier hun.

Jobbe bredt i det politiske arbeidet

Håvard Lismoen er opptatt av at YS må jobbe bredt i det politiske arbeidet.

- Et av kjennetegnene ved YS er det partipolitisk uavhengige. Det har ligget fast bestandig, men betyr ikke at vi ikke jobber politisk. Vi skal stå opp for de sakene som angår arbeidstakernes rettigheter, og vi må jobbe bredt i den sammenhengen. Sammensettingen av medlemsorganisasjonene i YS er også veldig bred, vi er representert med svært mange forskjellige yrkesgrupper i alle sektorer.

Lismoen bemerker dog at YS ikke nødvendigvis trenger å uttale seg om alle saker.

- Vi trenger for eksempel ikke å mene som mye om kirken og hvordan den skal organiseres. LO har tradisjon for mene noe om det aller meste. Der er vi annerledes. YS skal konsentrere seg om det som berører medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår og sysselsettingssituasjon, sier Håvard Lismoen.

Solidaritet går ikke av moten

Styremedlem i Negotia Oslo, Genevieve Prebensen, var godt fornøyd med både deltakelsen og interessen på temakvelden.

Ung-leder Trond Vegard Sæle ble utfordret på om de unge i dag egentlig er interessert i fellesskap.

- Ja, det er vi, svarte han. – Negotia har et slagord som heter «solidaritet går aldri av moten». Unge er solidariske og stiller opp for hverandre. De fleste skjønner at rettighetene er kjempet fram av arbeidstakerorganisasjonene. De har ikke kommet av seg selv, og vi må stå sammen for å forsvare dem. Det er ikke alltid lett å få unge til å bli medlem, men det er det ikke med de litt eldre heller, var Ung-lederens kommentar.

Debatten sveipet også innom temaer som det grønne skiftet, delingsøkonomien og utflagging av arbeidsplasser. Det ble en god diskusjon hvor også mange av de frammøtte kastet seg frampå med spørsmål.

- Akkurat det var kanskje noe av det jeg likte aller best, at deltakerne faktisk var engasjerte. Det gleder meg stort. Vi følger opp fokuset på Negotias politiske plattform med mer debatt. Neste stopp er årsmøtet til avdeling Oslo og Omegn i mars. Da tar vi for oss tariffpolitikken, sier primus motor Genevieve Prebensen.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker