Invitasjon til digitale lønnskonferanser

Årets lokale lønnsforhandlinger nærmer seg. Negotia gir deg ferske tall og gode tips til gjennomføringen. Finn "din" lønnskonferanse og meld deg på!

I år blir det separate lønnskonferanser for hvert avtaleområde, med digital gjennomføring. For NHO-området settes det opp to konferanser. Tidspunktene er som følger:

  • Spekter:             Torsdag 22. april – kl. 11.30-12.30 – Påmelding
  • NHO:                  Mandag 26. april – kl. 11.30-12.30 – Påmelding
  • Virke                   Tirsdag 27. april – kl. 11.30-12.30 – Påmelding
  • NHO                    Onsdag 5. mai – kl. 11.30-12.30 – Påmelding

Målgruppen er tillitsvalgte og medlemmer av lokale lønnsutvalg.

Rådgivere fra Negotia loser deltakerne gjennom aktuelle momenter knyttet til årets lokale lønnsoppgjør. Blant annet disse temaene blir belyst:

  • Årets økonomiske situasjon og forventet prisvekst
  • Resultatene og betydningen av de gjennomførte sentrale forhandlingene
  • Forventninger til de lokale oppgjørene
  • De fire forhandlingskriteriene – bedriftens økonomi, produktivitet, framtidsutsikter og konkurranseevne
  • Utforming av lønnskrav, pluss diverse råd og tips

Det blir anledning til å stille spørsmål. Det gjøres opptak av webinarene som blir tilgjengelig på Min side. Vår tradisjonelle håndbok i lokale lønnsforhandlinger er allerede tilgjengelig i årets utgave på Min side - lønnsforhandlinger

VELKOMMEN!

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker