- Utfordringer knyttet til arbeidslivskriminalitet er størst i de uregulerte delene av arbeidsmarkedet, sier forbundsleder Monica A. Paulsen (t.h.) og hovedtillitsvalgt Trude Robert i ISS. Foto: Terje Bergersen.

- Innsatsen mot arbeidslivskriminalitet må styrkes

Arbeids- og sosialdepartementet jobber med å revidere regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet. - Et svært viktig område å holde trykket oppe på i disse tider, sier Negotia-leder Monica A. Paulsen.

I forbindelse med myndighetenes revideringsarbeid sendte YS tidligere i høst brev med innspill til prosessen, og peker her på at utfordringene med arbeidslivskriminalitet trolig har økt med koronakrisen.

I brevet framhever YS at mange av tiltakene regjeringen har iverksatt i forbindelse med krisen (f.eks. kontantstøtte for bedrifter, dagpenger til selvstendig næringsdrivende, omsorgspenger til selvstendig næringsdrivende og frilansere) bygger på selvrapportering av tapt inntekt. Faren for at disse ordningene blir utnyttet er reell og en bør sette inn tiltak for å øke kontrollen, samt sørge for nok ressurser til dem som skal drive kontroll på dette området.

- Styrking av organisasjonsgraden blir viktigere enn noensinne

YS minner også om at partene gjennom SMSØ – Samarbeid mot svart økonomi – har spilt inn følgende risikoområder som følge av korona:

  • Risiko for fiktiv permittering, med påfølgende svart arbeid i egen bedrift.
  • Risiko for økt svart arbeid i privatmarkedet i etterkant av reell permittering.
  • Risiko for flytting av lønn/omsetning bakover i tid for å skape høyere grunnlag for ytelser.
  • Generelt stor bevegelse i gruppen utenlandsk arbeidskraft.

Negotia-leder Monica A. Paulsen, som også er andre nestleder i YS, er opptatt av at det organiserte arbeidslivet er viktig i kampen mot arbeidslivskriminalitet.

- Det er nå viktig at partene holder trykket oppe for å bekjempe arbeidslivskriminaliteten. Erfaringene våre er at utfordringene ikke har blitt noe mindre under koronakrisen. Snarere tvert imot. Styrking av organisasjonsgraden blir viktigere enn noensinne. Vi vet at utfordringer knyttet til arbeidslivskriminalitet er størst i de uregulerte delene av arbeidsmarkedet, og der hvor organisasjonsgraden er lav, sier Negotia-lederen.

- Fortsatt en lang vei å gå

Paulsen deltok nylig i møte med Arbeids- og sosialdepartementet i det partssammensatte bransjeprogrammet for renhold, hvor arbeidslivskriminalitet også var tema. Negotia-tillitsvalgt Trude Robert i ISS, som er fast medlem i bransjeprogrammet, gir denne kommentaren:

- Renholdsbransjen er dessverre en bransje som er offer for holdninger der kompetanse overses og pris er hovedfokus. Dette gjør det enklere for useriøse aktører å få fotfeste. Mange utenlandske arbeidstakere som både er redde for å organisere seg og som også mener at det er bortkastede penger, gjør det vanskeligere å avdekke elendige lønns og arbeidsforhold. Trepartssamarbeidet har gjennom årene gjort mye for å bedre forholdene, men det er dessverre fortsatt en lang vei å gå, sier Trude Robert.

Arbeids- og sosialdepartementet skal etter planen legge fram revidert strategi mot arbeidslivskriminalitet for regjeringens kontaktutvalg i februar 2021.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker