ILO-leder Guy Ryder skriver seg inn i gjesteboken ved Nobels fredssenter i Oslo. ILO ble tildelt fredsprisen i 1969 for sitt arbeid med å utarbeide internasjonale konvensjoner som regluerer arbeidslivet i alle land. Foto: Siv M. Bjelland

ILO-sjefen: - Jeg har lært i Norge at tillit er nøkkelen i trepartssamarbeidet

ILO er 100 år. Jubileet ble markert med ILO-leder Guy Ryder og de norske partene.

Tekst og foto: Siv M. Bjelland, Delta

Den Internasjonale Arbeidsorganisasjonen (ILO) ble i 1969 tildelt Nobels fredspris for å ha utarbeidet internasjonale konvensjoner som regulerer arbeidslivet i alle land.

Fredag 20. september sto ILO-leder Guy Ryder på talerstolen i Nobels Fredssenter for å markere 100-års jubileet for ILO. Ryder åpnet sin tale med å løfte fram Norge og de nordiske landenes betydning for ILOs posisjon i dag.

– Norge har alltid vært i front i ILO, og deres største bidrag har vært det dere gjør her hjemme hvor dere praktiserer trepartssamarbeidet, sa ILO-lederen.

Trepartssamarbeidet er nøkkelen

Guy Ryder snakket om måten Norge og de nordiske landene praktiserer trepartssamarbeidet på hjemmebane som helt essensiell og noe som går rett til kjernen av det ILO handler om.

– Trepartssamarbeidet gir nøkler til økonomisk suksess og en god samfunnsutvikling, sa Ryder – og siterte Ibsen for å understreke at det er en edel handling å praktisere sine idealer i eget hus.

Ga honnør for likestillingsarbeidet

Ryder takket også Norge for å ha gått foran i arbeidet med likestilling. Betzy Kjelsberg var en norsk kvinnesaksforkjemper, politiker og fabrikkinspektør. I mange år fungerte hun også som den norske regjeringens representant ved ILO-konferanser i Geneve. Kjeldsberg var i 1923 tidenes første kvinnelige delegat til en ILO-konferanse. Der gjorde hun seg bemerket ved å understreke at det de kvinnelige arbeiderne trengte ikke var «beskyttelse», men fulle rettigheter på linje med mannlige arbeidere.

Rettighetene er under press

Guy Ryder sa at til tross for at det var fredag og en vakker solskinnsdag, så kunne han ikke underslå at det er mørke skyer i ILO-horisonten.

– Menneskerettighetene til arbeidstakere ignoreres i økende grad, sa Ryder.

Han tegnet et heller mørkt bilde av dagens utfordringer for ILO.

– Vi må fokusere på hvorfor dette skjer, sa han til de prominente gjestene i salen, der representanter for så vel regjeringen som organisasjonene på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden var samlet.

Tror trepartsmodellen vil seire i det lange løp

ILO-lederen pekte på at arbeidslivet er i endring, samfunnene og folks leveforhold forandrer seg. Det legger press på de opparbeidete rettighetene til arbeidstakere, og han sa at det kan være utfordrende for folk å ha tro på samarbeid som metode.

– Jeg tror folk i det lange løp vil støtte samarbeidsmodellen, ikke fordi den er ideologisk tiltrekkende, men fordi den gir dem det de vil ha, sa Ryder.

– Jeg har lært av mine norske venner at hovedingrediensen i trepartssamarbeidet er tillit. Tillit mellom partene. Det er uheldigvis ingen lover eller konvensjoner som kan skaffe tillit. Bare gjennom praksis kan tillit erhverves, sa han.

Framtidens arbeidsliv er grønt

Blant framtidens vekstområder innenfor arbeidsliv trakk ILO-lederen fram fire økonomi-områder der det vil være vekst i nye arbeidsplasser:

  • Grønn økonomi
  • Omsorgs-økonomi
  • Bygging av infrastruktur
  • Rural økonomi

– Vi i ILO vil fortsette å jobbe hardt for klimadimensjonen, lovet Ryder.

Han la til at han er overbevist om at de nordiske landene vil fortsette å spille en viktig rolle. – Dere har vist at dere er dypt forpliktet overfor ILOs kjerneverdier. Vi i ILO skal fortsette med å verdsette den rollen dere har, sa han.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker