- Dette er i praksis en oppfordring til å velge 100 prosent permittering, framfor delvis permittering som fordeler byrden mellom ansatte. Vil ikke regjeringen at folk skal holdes i arbeid så lenge som mulig, spør Negotia-leder Monica A. Paulsen. Foto: Terje Bergersen

Ikke fornøyd med avklaring vedrørende lønnskompensasjonen til permitterte

Regjeringen melder at lønnskompensasjonen utbetales for de første 18 ukedagene (mandag–fredag) etter at arbeidsgiverperioden er avviklet. Og perioden med lønnskompensasjon skal utgjøre like mange kalenderdager for helt permitterte som for delvis permitterte.

Det har til nå vært tvil om hvordan de 18 dagene staten yter full lønn (inntil 6G) ved permittering skal beregnes. Nå er det altså klart at det er ukedagene fra mandag til fredag som skal telle med, og at antallet dager blir likt enten man er helt eller delvis permittert.

- Urimelig for dem som er delvis permittert

- Svært mange av våre medlemmer er delvis permittert og opplever det som urimelig at dagene med lønnskompensasjon ikke øker ved delvis permittering, på samme måte som for arbeidsgiverperioden, sier Negotia-leder Monica A. Paulsen.

Etter unntaksreglene Stortinget vedtok 20. mars skal arbeidsgiver betale lønn i to dager etter at permitteringen har trådt i kraft. (Ved normale omstendigheter er denne arbeidsgiverperioden 15 dager). Staten tar deretter over inntektssikringen/lønnskompensasjonen overfor de permitterte. Denne gir etter de nye reglene 100 prosent lønn inntil 6G (ca. 600 000) de neste 18 dagene – altså fra dag tre til og med dag 20.

Hvis en arbeidstaker er delvis permittert, forskyves arbeidsgivers lønnsplikt. Er du for eksempel permittert 50 prosent, er arbeidsgiverperioden over når du har jobbet fire halve dager. Tilsvarende skjer for permitterte i deltidsstilling. Negotia har antatt at den samme doblingen av dager skjer med lønnskompensasjonen Staten nå yter etter unntaksreglene. Altså at de 18 dagene økes til 36 dager ved 50 prosent permittering, eller når en deltidsansatt i 50 prosent stilling permitteres helt. Slik er det derimot ikke ifølge avklaringen regjeringen nå har kommet med.

- Det holder ikke at ordningen skal være enkel for NAV

- Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen uttaler at ordningen er enkel, slik at den skal være håndterbar for NAV. Men dette holder ikke. Igjen ser vi at det er arbeidstakerne som kommer dårlig ut. Når staten sier de skal overta inntektssikringen for de permitterte, hvorfor skal de ikke da følge samme regler som gjelder for bedriftene i arbeidsgiverperioden, spør Monica Paulsen og legger til:

- Dette er i praksis en oppfordring til å velge 100 prosent permittering, framfor delvis permittering som fordeler byrden mellom de ansatte. Vil ikke regjeringen at folk skal holdes i arbeid så lenge som mulig? Negotia følger denne saken videre opp gjennom YS, sier Negotia-lederen.

Se også sak på regjeringen.no: Lønnskompensasjon til permitterte

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker