- Vi kan ikke risikere at forhandlingssystemet og levestandarden her hjemme påvirkes negativt av påtvungne EU-løsninger, sier Trond Vegard Sæle, president for UNI Europa Youth og leder i Negotia Ung. Foto: Terje Bergersen

- Ikke aktuelt å støtte innføring av europeisk minstelønn

En samlet norsk fagbevegelse sier nei til EU-kommisjonens forslag om europeisk minstelønn. Negotias Trond Vegard Sæle vil også jobbe imot forslaget i vervet som president for UNI Europa Youth.

22 EU-land har allerede ulike former for lovbestemt minstelønn. Nå vurderer EU-kommisjonen å etablere et juridisk bindende direktiv på europeisk nivå for å innføre en lovbestemt minstelønn – altså en minstelønn fastsatt av politikerne og ikke arbeidslivets parter.

Fører til press på framforhandlet lønn i tariffavtalene

Dette sier både den norske og nordiske fagbevegelsen nei til. Begrunnelsen er at en nasjonalt fastsatt minstelønn vil legge press på lønninger framforhandlet i tariffavtalene mellom partene i arbeidslivet.

- Negotia har hatt et avklart syn på dette spørsmålet i lang tid. Vi har også nedfelt vår holdning til dette i den politiske plattformen vedtatt av landsmøtet. I den norske modellen er lønn et spørsmål som avgjøres gjennom forhandlinger mellom partene. Det er den beste måten å sikre at alle arbeidstakere i Norge har anstendige lønninger som det går an å leve av, sier forbundsleder Monica A. Paulsen.

Paulsen ser at det i enkelte land er hensiktsmessig med nasjonal minstelønn, men at det må være frihet til å bestemme selv.

- I Norge og Norden har vi velfungerende systemer som det vil være svært uheldig å rokke ved. Forslaget om innføring av lovbestemt minstelønn er derfor noe vi vil jobbe imot, sier Negotia-lederen.

Tar diskusjonen internasjonalt

Negotia Ung-leder Trond Vegard Sæle, som også er president i internasjonale UNI Europa Youth, har det samme synet. Han er forberedt på å ta diskusjonen på internasjonalt nivå.

- Det er ikke tvil om at vi i Norge og Norden ikke vil være tjent med EU-kommisjonens forslag. Samtidig er dette en diskusjon vi må ta i UNI Europa. Min holdning er at dette må være opp til hvert enkelt land. Vi kan ikke risikere at forhandlingssystemet og levestandarden her hjemme påvirkes negativt av påtvungne EU-løsninger. Det er ikke aktuelt for meg å støtte innføring av obligatorisk minstelønn på europeisk nivå, sier Trond Vegard Sæle.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker