Illustrasjonsfoto: AdobeStock

I dag er det likelønnsdagen - vet du hvorfor den markeres?

Equal Pay Day, eller likelønnsdagen som den heter på norsk, illustrerer når på året menn har tjent like mye som kvinner gjør i løpet av et helt år.

Likelønnsdagen er et symbol på at kvinner fra denne datoen og ut året i prinsippet jobber gratis., sammenliknet med menn. Datoene for markeringen endrer seg litt fra år til år, og fra land til land. I Norge er datoen for inneværende år 16. november.

Verdsettingsdiskriminering innenfor kvinnedominerte yrker

- I år tjener norske kvinner 87,6 prosent av menns lønn. Det innebærer en ørliten forbedring det siste året, men er fremdeles langt unna lik avlønning for likt arbeid. Dette innebærer en verdsettingsdiskriminering innenfor kvinnedominerte yrker, som vi også ser blant Negotias medlemmer.

Dette sier Monica A. Paulsen, som i helgen ble gjenvalgt som forbundsleder i Negotia for tre nye år.

Lønnsforskjellen mellom kvinner og menn i Norge er i realiteten langt større enn det likelønnsdagen illustrerer.

- Kvinner jobber oftere ufrivillig deltid enn menn, og tjener også av den grunn mindre. Dette får konsekvenser for kvinners livsvalg. Inntekt er helt avgjørende for selvutvikling, boligmarked, pensjon og andre grunnleggende forhold i livet, sier Paulsen.

Forbundslederen understreker viktigheten av tillitsvalgtes rolle når det gjelder likelønn:

- Arbeidet med å hindre forskjellsbehandling på arbeidsplassen en viktig del av tillitsvalgtes oppdrag. Ansatte som utfører samme arbeid og arbeid av lik verdi, skal ha lik lønn.  

Nødvendig med innsyn i lønnsopplysninger

I hver enkelt virksomhet er det særlig to virkemidler det er mulig å benytte seg av når en skal jobbe for likelønn, påpeker Monica A. Paulsen:

- I lønnsforhandlinger er det nødvendig med innsyn i lønnsopplysninger, blant annet for å sjekke ut om det eksisterer uakseptable lønnsforskjeller mellom kjønnene. Hvis slike forskjeller foreligger, skal det settes av egen pott til utjevning. Ansatte og tillitsvalgte kan klage inn det de mener er kjønnsbaserte lønnsforskjeller til Diskrimineringsnemnda.

- Husk også at alle arbeidsgivere er pålagt å redegjøre for likestillingstilstanden mellom kvinner og menn i årsberetningen. Denne redegjørelsen er et nyttig verktøy for å avdekke lønnsforskjeller mellom kjønnene.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker