Illustrasjonsfoto: AdobeStock

Hva skjer med de lokale lønnsforhandlingene?

Som tidligere gjort kjent er tariffoppgjørene utsatt til høsten på grunn av koronasituasjonen. Dette får konsekvenser også for de lokale lønnsforhandlingene.

Negotia har forskjellige typer tariffavtaler. Hvordan de lokale lønnsforhandlingene berøres av at tariffoppgjørene er utsatt til høsten, beskrives nedenfor.

Overenskomster med sentral og lokal lønnsdannelse
På Negotias tariffavtaler hvor det både forhandles lønn sentralt og lokalt, betyr utsettelsen av de sentrale oppgjørene at de lokale lønnsforhandlingene også utsettes og ikke kan gjennomføres før det er ferdigforhandlet sentralt. Det vil gjelde for Funksjonæravtalen og HUK-avtalene på Virke-området, for Spekter-området samt for Taxioverenskomsten, Bilselgeravtalen og Oljeoverenskomsten med NHO.

Overenskomster med kun lokal lønnsdannelse
På Funksjonæravtalen og Selgeravtalen på NHO-området og på Landsomfattende tariffavtale for administrativt personale (LTAP) med Virke, forhandles lønn kun mellom tillitsvalgte og bedriften. Negotia oppfordrer til at de lokale lønnsforhandlingene innenfor disse avtaleområdene også utsettes til etter sommeren.

Norsk næringsliv er i en svært usikker situasjon, og i flere bedrifter vil det være vanskelig å gjennomføre lokale lønnsforhandlinger basert på de fire kriterier slik situasjonen er nå. På mange bedrifter er det i tillegg andre problemstillinger som opptar tiden til tillitsvalgte og ledelsen.

Negotia og NHO er enige om at fristene knyttet til lønnsforhandlinger på Funksjonæravtalen og Selgeravtalen, blant annet at de lokale lønnsforhandlingene som hovedregel skal være gjennomført innen 15. september, utsettes inntil videre.
Forhandlinger som allerede er gjennomført på disse avtaleområdene, påvirkes ikke av oppfordringen om utsettelse.

Lønnskonferansene og håndbøkene i lokale lønnsforhandlinger
Som en følge av situasjonen blir også lønnskonferansene til Negotia utsatt til etter sommeren. Vi kommer tilbake med informasjon om tidspunkter og hvordan de vil bli gjennomført. For å gi et tidsriktig bilde av den økonomiske situasjonen og for å få med resultatene fra de sentrale lønnsoppgjørene, vil heller ikke årets håndbøker i lokale lønnsforhandlinger bli ferdigstilt før etter sommeren.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker