YS er med! Sektoransvarlig i YS Privat, Christopher Navelsaker, sitter i referansegruppen i forbindelse med evalueringen av AFP. Foto: Terje Bergersen

Hva skjer med AFP?

Nå i 2017 skal ordningen med avtalefestet pensjon (AFP) i privat sektor evalueres. Hva betyr dette egentlig? Og hva er YS’ forventninger til videreføringen av AFP?

AFP gjelder i tariffbundne bedrifter, og gir en betydelig tilleggspensjon til dem som er omfattet av den. Da ordningen ble revidert i 2008 ble det samtidig bestemt at det skulle gjennomføres en evaluering i 2017.

Det er nå nedsatt en styringsgruppe som skal stå for evalueringen. Denne har deltakelse fra arbeidstakerorganisasjonen LO og arbeidsgiverorganisasjonen NHO, med observatører fra myndighetene.

Negotias hovedorganisasjon YS er representert i referansegruppen ved Christopher Navelsaker, sektoransvarlig i YS Privat. Han sier dette om YS’ utgangspunkt for AFP-evalueringen:

- AFP er en innarbeidet tariffrettighet.
- Medlemmene må kunne stole på at forutsetningene for videreføring av AFP er oppfylt.
- Ordningen må innrettes på en måte som gjør den robust og holdbar.

Les hele saken i medlemsbladet Negotia magasin

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker