Leder for Negotia Ung, Trond Vegard Sæle. Foto: Terje Bergersen

- Hva gjør regjeringen for å sikre studentenes økonomi?

Mange studenter er helt avhengig av ekstrainntekt for å få den økonomiske hverdagen til å gå rundt. – Hva gjør regjeringen når disse nå mister ekstrainntekten sin, spør Negotia Ung-leder Trond Vegard Sæle.

Negotia organiserer mange unge medlemmer under 36 år i det private næringsliv samt organisasjoner og frivillig sektor. Negotia har også flere medlemmer som er studenter, elever og lærlinger (SEL-medlemmer) som får være gratis medlemmer hos oss. I disse tider vet vi at mange unge går en vanskelig tid i møte.

Negotia UNG spør oss - Hva med studentene?

De framhever spesielt at studentene skal være med på å bygge opp vår framtid, og Norge hjelper dem på vei med et månedlig studielån. Men for mange studenter er ikke studielånet nok for å få hjulene til å gå rundt. Lånekassen gir rundt 8000 kroner per måned, noe som blir vanskelig å leve på når husleien for eksempel ligger på 7500 kroner.

- Mange studenter er derfor avhengig av en ekstrajobb som kan kombineres med studiene. Dette er gjerne jobber i serverings og utelivsbransjen, i butikker eller på hoteller. I disse bransjene er det nå mange permitterte. Dette medfører at studentene ikke kan tjene inn den ekstrainntekten de så sårt trenger for å dekke basisutgiftene i hverdagen, sier Negotia Ung-leder Trond Vegard Sæle.

Etter regjeringens nye krisepakke vil alle permitterte ha rett til 20 dagers full lønn (inntil 6G), men dette gjelder ikke studenter. Som student har man ikke krav på dagpenger fra NAV fordi man allerede har støtte fra Lånekassen.

Studenter i Norge settes derfor i en sårbar økonomisk situasjon hvor de ikke er en del av regjeringens nåværende krisepakke.

- Vi i Negotia støtter opp om de unge på dette området og ber partene i arbeidslivet samt storting og regjering om å se på spesielt denne sårbare gruppen som har mistet deltidsjobben sin. Vi som organisasjon skal gjøre vårt til å løfte problemstillingen, sier forbundsleder Monica A. Paulsen.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker