Illustrasjonsfoto: AdobeStock

Høye strømpriser kan påvirke lønnsoppgjøret

De siste månedene har nordmenn opplevd historisk høye strømpriser, og mange sliter med å betale strømregningene sine. Negotia har mottatt mange meldinger fra bekymrete medlemmer som krever at myndighetene må gjøre noe med dette.
----------------
SISTE: YS UTE MED KLART BUDSKAP OM STRØMPRISENE OG LØNNSOPPGJØRET I VG
----------------

- Mange av våre medlemmer har kontaktet oss i frustrasjon over de høye strømprisene. Dette er et problem vi er smertelig klar over at påvirker manges privatøkonomi sterkt. Negotia mener derfor at ordningene myndighetene iverksetter må treffe bedre og bredere enn de gjør i dag, sier forbundsleder i Negotia Monica A. Paulsen.

Som fagforening skal Negotia blant annet jobbe for medlemmenes økonomiske interesser. Det gjøres i hovedsak gjennom de årlige lønnsforhandlingene lokalt og sentralt. Strømprisene påvirker konsumprisindeksen direkte, og vil dermed også kunne påvirke lønnsoppgjørene framover.

- Når levekostnadene går opp betraktelig – som de gjør nå – vil det bli et hensyn i lønnsoppgjøret, med mindre det kommer tiltak som virkelig monner, sier Paulsen.

YS var tidlig ute og gjorde dette krystallklart, blant annet her:

YS advarer mot konsekvensene for lønnsoppjøret

Fredag 7. januar følger de opp med et like tydelig budskap i VG. Her uttaler YS' 1. nestleder Hans-Erik Skjæggerud blant annet følgende: 

"De skyhøye strøm- og drivstoffprisene har sprengt anslaget på prisveksten. Konsumprisindeksen steg hele 5,1 prosent fra november 2020 til november 2021 (...) Hvis ikke regjeringen kommer på banen med en enda bedre pakke, kan vi risikere lønnskrav fra vanlige arbeidstagere på over fem prosent lønnsvekst".

- Jeg er glad for at vi i YS tråkker til på denne måten, kommenterer Monica A. Paulsen, som i tillegg til å være Negotias forbundsleder også er 2. nestleder i YS.

Negotia-lederen understreker at markedsbaserte strømpriser først og fremst er et forbrukerspørsmål, men at Negotia selvsagt også er opptatt av denne typen saker når det får betydning for medlemmene. Behovet for kompensasjonsordninger er derfor spilt tydelig inn til regjeringen via YS.

- Regjeringen har som kjent iverksatt tiltak for månedene desember til og med mars, som letter en del på folks strømregninger, og vi vil se nøye på effekten av disse. Negotia vil sammen med YS følge utviklingen tett framover, og vurdere om det er behov for ytterlige grep, sier Monica A. Paulsen.

Her er en oversikt over de viktigste tiltakene i regjeringens strømpakke som ble vedtatt før jul:

  • Myndighetene dekker 55 prosent av strømkostnadene som overstiger 70 øre per kwt.
  • Direktestøtte til strømkundene over nettleien: Anslagsvis 5 milliarder kroner (inkludert merverdiavgift).
  • Redusert el-avgift: 2,9 milliarder kroner.
  • Bostøtte: 1500 kroner i måneden per husstand i desember til mars. Husstander som består av flere personer får 150 kroner i tillegg per person ut over den første.
  • Støtte til studenter: Økt støtte til studenter på 3000 kroner, hvorav 1200 kroner som stipend. 190 millioner kroner.
  • ENØK-tiltak gjennom Enova: 100 millioner kroner.
  • Kompensere kommunene for merutgifter til økonomisk sosialhjelp 100 mill. kroner.
Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker