Leder av YS Spekter og forbundsleder i Delta, Lizzie Ruud Thorkildsen, under en streikemarkering ved Sykehuset Østfold 12. juni. – Rikslønnsnemnda har lyttet til de ansatte og sett urimeligheten i arbeidsgivers standpunkt, sier hun. Foto: Martin Müller, Delta.

Historisk pensjonsseier til ansatte i sykehusene

YS Spekter og LO Stat jubler over fullt gjennomslag for kravet om pensjon fra første krone. Torsdag kom kjennelsen fra Rikslønnsnemnda i årets sykehusoppgjør.

- Dette er en historisk seier for det organiserte arbeidslivet. Våre medlemmer har kjempet hardt for rettferdighet og likebehandling. Vi har hele tiden hevdet at en grense på 20 prosent stilling før man blir meldt inn i pensjonsordningen, er diskriminerende og dypt urettferdig. Nå har Rikslønnsnemnda gitt oss full støtte og vi er jublende glade.

Dette sier leder for YS Spekter Lizzie Ruud Thorkildsen, som også er leder i YS-forbundet Delta.

- Honnør til Rikslønnsnemnda for selvstendig avgjørelse

Flere hundre Delta- og Parat-medlemmer tok pensjonskampen sammen med en rekke LO-forbund og streiket i mai og juni for pensjon fra første krone. Kampen førte fram.

- Vi vil gi honnør til Rikslønnsnemnda som har tatt en reell vurdering og en selvstendig avgjørelse i en prinsipiell og meget viktig sak. De har lyttet til de ansatte og sett urimeligheten i arbeidsgivers standpunkt. Den gruppen med svakest tilknytning til arbeidslivet, fordi de har små stillinger, blir nå også omfattet av et gode som de andre nyter godt av. 

29. mai i år var streiken i sykehusene et faktum da YS Spekter og LO ikke ble enige med arbeidsgiverforeningen Spekter i spørsmålet om pensjonsopptjening for en rekke yrkesgrupper i sykehusene. Spekter har ensidig innført en innmeldingsgrense på 20 prosent stilling før ansatte får opptjening til pensjon. De ansatte i små stillinger har derfor hverken hatt opptjening til alderspensjon eller vært dekket av uførepensjon eller etterlattdekning ved død.

- Denne avgjørelsen har enorm betydning for norsk arbeidsliv

Regjeringen stoppet streiken 23. juni ved tvungen lønnsnemnd. Tirsdag denne uka begynte Rikslønnsnemnda sin behandling av saken. Nemnda har nå besluttet at det ikke skal gjelde noen minstegrense for opptjening til tjenestepensjon. Dermed blir både vikarer og ansatte i små stillinger omfattet av pensjonsordningen i likhet med øvrige ansatte som ikke har lovfestet pensjon.

Fra 2020 teller alle yrkesaktive år og all inntekt med i pensjonsopptjeningen. YS Spekter mener derfor at det er viktig at også ansatte i små stillinger er meldt inn i pensjonsordningen. YS Spekter har hele tiden argumentert med at en minstegrense er feil, diskriminerende og urettferdig.

- Denne avgjørelsen har enorm betydning for norsk arbeidsliv og viser at pensjon er en grunnleggende rettighet, sier Ruud Thorkildsen.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker