Hurtigruta innerst i Hjørundfjorden på Sunnmøre - lenge før korona. Arkivfoto: Terje Bergersen

- Haster med tiltak for virksomheter som trenger det mest

Negotia og YS ber regjeringen være rask med å få på plass kompensasjonsordningen for reiselivet. - Tiltakene må innrettes mot dem som trenger det mest, sier Negotia-leder Monica A. Paulsen.

Da regjeringen la fram den nye krisepakken for næringslivet mandag 21. september, gikk Negotia-lederen ut og ba om innspill fra medlemmene på hvordan den varslete kompensasjonsordningen for reiselivet bør innrettes.

Takker for stort engasjement og gode innspill

- Vi har fått mange gode innspill etter oppfordringen på vår nettside, og jeg må bare takke for det store engasjementet. Vi har mange medlemmer innenfor reiselivet og det er på høy tid at det nå kommer en tiltakspakke som bidrar til å sikre arbeidsplasser og verdiskapning i næringen, sier Paulsen.

Med utgangspunkt i blant annet tilbakemeldingene har Negotia levert skriftlig innspill til YS, som nå har sendt brev til regjeringen. Der legges det vekt på at myndighetene må kompensere de hardest rammete virksomhetene, og at kompensasjonsordningen for reiselivet må komme på plass raskt.

Negotia-lederen peker samtidig på, som det også framheves i brevet fra YS, at det må settes krav til de virksomhetene som får økonomisk hjelp.

- Virksomhetene må vise moderasjon. Utbytte og vekst i lederlønningene må være moderat, og helst fryses. Et annet viktig element er at næringsarrangementer må få samme tilgang til støtte som publikumsarrangementer, noe som er særlig viktig for messearrangører.

 Utvidet bransjeutvalg skal løfte viktige saker for medlemmene

Etter at koronakrisen rammet oss i mars etablerte Negotias forbundsstyre et bransjeutvalg som har jobbet med å fremme interessene til eksempelvis maritim næring med tilhørende leverandørindustri, mat og drikke-bransjens utfordringer med skatter og avgifter samt reiselivsnæringen.

- Vi har nå utvidet bransjeutvalget med flere representanter. Målsettingen er å løfte de sakene som er viktige for oss opp mot statsbudsjettet. Jeg ser fram til å jobbe videre med utvalget, slik at Negotia kan være på ballen i forhold som berører våre medlemmer og tillitsvalgte, sier Monica A. Paulsen

Negotias styreoppnevnte bransjeutvalg har representanter fra disse bransjene:
IKT, Landbruk, Mat og Drikke, Org./frivillig sektor, Olje og Gass, Energi, Reiseliv, Økonomi/revisjon, Maritim Industri, pluss Negotia Ung.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker