Illustrasjonsfoto: Nina Harbo

Grunnleggende arbeidsrett – nytt tilbud om høgskolekurs

Nå har du sjansen til å skaffe deg formell kompetanse og 15 studiepoeng i arbeidsrett. Påmeldingsfristen er 1. august.

Høgskolekurset «Grunnleggende arbeidsrett» er en helt ny modul i årsstudiet for tillitsvalgte. Det tilbys gjennom Høgskolen i Sørøst-Norge og gir 15 studiepoeng.

Negotia har i flere år samarbeidet med Høgskolen i Sørøst-Norge om å tilby høgskolekurs til våre tillitsvalgte. Årsstudiet for tillitsvalgte (60 studiepoeng) tilbys i form av separate moduler som tas enkeltvis. Du kan velge å gjennomføre en eller flere moduler, og over så mange år som du selv ønsker. 

Fullført årsstudium kan inngå i en Bachelorgrad. Det tilbys vanligvis en ny modul hvert år.

For å få plass på studiet må du ha gjennomført kompetanseprogrammet for tillitsvalgte, eller tilsvarende grunnopplæring. Og du må være tillitsvalgt i klubb eller avdeling.  Du må også ha generell studiekompetanse eller søke om opptak på grunnlag av realkompetanse. Les mer her.

Studiekostnader - egenandel

Negotia dekker studiekostnader, inkludert reise, hotellopphold under samlingene og eventuelt tapt arbeidsfortjeneste. Det er imidlertid en egenandel på 8000 kroner. Du kan søke om utdanningsstipend fra Negotia til delvis dekning av egenandelen.

Gjennomføring
Grunnleggende arbeidsrett gjennomføres over to samlinger: 12. - 15. september og 7. - 10. november 2017. Hjemme-eksamen avholdes 1. - 4. desember. I tillegg skal det leveres en skriftlig oppgave innen 16. oktober, som må godkjennes for å kunne ta eksamen.

Undervisningen foregår på Campus Ringerike, Hønefoss.

Arbeidsrett er en av tre obligatoriske moduler i årsstudiet. De to øvrige er «HRM – Human resource management» og «Nettverksrelasjoner og påvirkningsprosesser». Underviser på studiet er Kjell Ove Ernes, høgskolelektor og utdannet jurist fra Universitetet i Oslo.

Innholdet i studiet

Studiet tar for seg sentrale emner innen arbeidsretten, bl.a. disse:

 • Innføring i arbeidsrett – særpreg og rettskilder
 • Ansettelsesprosedyrer i hhv. privat, kommunal og statlig sektor
 • Arbeidsavtalen – rettigheter og plikter
 • Arbeidsgivers styringsrett – hovedtrekk
 • Medbestemmelsesrett
 • Arbeidsmiljø – krav og kontroll
 • Arbeidstid – lov kontra avtaleverk
 • Lønn og feriegodtgjørelse – hovedtrekk
 • Sykdom og arbeidsforhold – rettigheter og plikter
 • Virksomhetsoverdragelse – hovedtrekk
 • Tariffoppgjør, fredsplikt og arbeidstvister
 • Opphør av arbeidsforhold

Påmelding og frist

Påmelding gjøres via Min side så snart som mulig og senest innen 1. august.

Det kan være lurt å sjekke med arbeidsgiver om du vil få permisjon til å delta på samlingene før du melder deg på! Det er 15 studieplasser på denne modulen.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker