Illustrasjonsfoto: AdobeStock

Grensehandelen blomstrer opp og svekker varehandel og norsk matindustri

Norske særavgifter gjør at mange arbeidsplasser i varehandelen og matindustrien nå igjen blir sårbare. Sukkeravgiften bør fjernes og avgiftspolitikken på mat og drikke tilpasses, skriver Negotia-leder Monica A. Paulsen.

Kommentar ved Negotia-leder Monica A. Paulsen

Vi gjenåpner gradvis, og kontakten med nabolandene øst og sør for Norge økes. Situasjonen vi har hatt de siste månedene viser potensialet som eksisterer i vår egen varehandel og matindustri. Norgesgruppen viser til at de har ansatt 2000 flere i Korona-månedene. I juni i år ble det solgt 12 millioner liter mer brus og øl enn i juni 2019. Det betyr ikke at vi er blitt mer tørste, men at vi drikker mer av det vi produserer selv.

Avgifter skal gi inntekter til staten, og skal på noen områder sørge for at vi gjør det som er riktig, sunt og miljømessig forsvarlig. Grensehandelen gjør at effektene blir noe annerledes enn det våre politikere har tenkt. Avgiftsinntektene her i Norge går ned. Det setter svenske og danske kjøpmenn pris på. Istedenfor sunnhet får vi kjøring. 

Problemet har eksistert over lang tid, men effektene har blitt mer synlig gjennom Korona-perioden. Negotia mener nå det er på høy tid Stortinget justerer norsk avgiftspolitikk, slik at det å vende tilbake til normalsituasjonen ikke innebærer å gå inn i arbeidsledighet for et stort antall mennesker i norsk varehandel og matindustri. 

Vi mener derfor følgende:

  • Sukkeravgiften bør fjernes: Stortinget bør i statsbudsjettet for 2021 følge opp forslaget fra det regjeringsoppnevnte Dyrnesutvalget som i NOU 2019:8 (https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2019-8/id2640964/) mente sukkeravgiften bør fjernes. Det gir ingen mening at Norge og Sverige har ulike avgifter når handelslekkasjen er så stor som den er.
  • Tilpasning av avgiftspolitikken: Vi bør ikke ha høyere avgifter på mat og drikke enn Sverige. Det er ingen grunn til at norsk avgiftspolitikk skal gjøre svenske kjøpmenn rikere.

De seneste dagene har flere aktører kommet på banen i denne saken. Arbeidsgiverorganisasjonen Virke har fått utarbeidet en rapport, og direktør Harald Jachwitz Andersen i Virke handel, sier følgende til E-24"Regjeringen må innse at lavere avgifter på typiske grensehandelsvarer ikke er en utgiftspost, men snarere en inntektskilde når flommen av arbeidsplasser og verdiskaping snur tilbake til Norge".

Samtidig meldes det om at Høyres programkomite nå går enstemmig inn for å redusere særavgiftene på alkohol og sukker for å få bukt med grensehandelen.

Vi er glade for at flere følger i vårt fotspor og flytter fokuset til å redde arbeidsplasser i varehandel og matindustri i Norge.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker