Live Valgomat. Stort politikerpanel og bra frammøte da YS gjorde noe helt nytt og arrangerte valgkampdebatt. Foto: Terje Bergersen

God interesse for politisk debatt i YS-regi

Medlemmer møtte opp i stort antall da YS, Negotia, Parat og Yrkestrafikkforbundet inviterte de politiske partiene til debatt om arbeidslivssaker.

Tekst og foto: Terje Bergersen

Over 100 personer overvar debatten som ble holdt i Røde Kors sine lokaler onsdag kveld. Mange fulgte dessuten med på live-streamingen. Det er første gang den partipolitisk uavhengige fagbevegelsen har gått i bresjen for et omfattende politisk valgkamparrangement med toppolitikere fra alle partiene.

I panelet satt ni partirepresentanter og i tillegg var YS-leder Jorunn Berland og arbeidslivsdirektør Svein Oppegård fra NHO til stede. Politikk- og kompetanseansvarlig Dag Arne Kristiansen i Finansforbundet, holdt orden på ordskiftet.

Stort panel og kort tid

Over hundre interesserte møtte fram.

På dagsordenen sto fem viktige saksområder knyttet til arbeidslivet: Sysselsetting, arbeidsgiveransvar, framtidens kompetansebehov, trepartssamarbeidet og næringspolitikk. Med ni debattanter i panelet var det begrenset hvor dypt man klarte å bore i de forskjellige temaene, som hver for seg er temmelig omfattende. Debatten hadde trolig tjent på at oppmerksomheten var blitt rettet mot færre emner.

Sysselsetting ble det overbyggende temaet. Det grunnleggende spørsmålet er jo hva som skal til for å skape og sikre arbeidsplasser i morgendagens samfunn. Debatten forløp rolig og behersket, politikerne var disiplinerte i sine innlegg og snakket nesten ikke i munnen på hverandre.

Det eneste tilløpet til aggressiv tone oppsto mellom Høyre og Arbeiderpartiet. Det var da Høyres Stefan Heggelund hevdet at det er en god konsensustradisjon i norsk politikk hvor man er enige om hovedlinjene. Som eksempler nevnte han innretning av skattesystemet og bekjempelse av arbeidslivskriminalitet.

Men den analysen var Jonas Bals fra Arbeiderpartiet slett ikke enig i. Han understreket at det i de nevnte sakene er langt fra konsensus, og karakteriserte den seneste stortingsperioden som “fire tapte år i kampen mot sosial dumping og et anstendig arbeidsliv”. Noe Heggelund ristet på hodet av og avviste kontant.

Kompetanse og tillitsvalgtes stillingsvern

Negotias nestleder Monica Paulsen stilte spørsmål.

Negotias nestleder Monica Paulsen stilte spørsmål.

Negotias nestleder Monica Paulsen stilte to viktige spørsmål.

Det første hun tok opp var hva man skal gjøre for å øke etter- og videreutdanningen i arbeidslivet. Hun viste til lærevilkårsmonitoren for livslang læring hvor det går fram at andelen voksne som tar formell videreutdanning er 30 prosent lavere enn den var for 10 år siden.

Paulsens andre spørsmål var om kritikken fra Europarådet om at Norge ikke har et tilstrekkelig stillingsvern for tillitsvalgte og andre arbeidstakerrepresentanter.

Debattantene fikk etter tur svare kort på dette, og her var det svært stor grad av konsensus. Alle ga på sitt vis sin tilslutning til at kompetanseutvikling er nøkkelen til god sysselsetting, og at et organisert arbeidsliv med godt stillingsvern for tillitsvalgte er viktig.

-------------------------

Her er noen korte utsagn fra debattantene om hva partiene vektlegger for å sikre norsk arbeidsliv i framtiden:

Senterpartiet: - Unge folk ser ikke noen framtid i praktiske fag. Det må gjøres noe med. Uansett teknologi og alt, så trenger vi praktikere.

Kristelig Folkeparti: - Rammevilkår som skaper forutsigbarhet og lik konkurranse er nødvendig. Aktører som Uber og Airbnb må konkurrere på like vilkår som det øvrige næringslivet.

Fremskrittspartiet: - Forskning og utvikling av ny teknologi vil være grunnlaget for nye arbeidsplasser.

Høyre: - Trenger kraftig satsing på digitalisering i skolen, sånn at man ikke går ut på dato i arbeidslivet.

Arbeiderpartiet: - I stedet for å senke skattene må vi bruke pengene nedenfra til å bygge opp. Søkningen til yrkesfag må opp.

Rødt: - Lærlingene på byggeplassene får ikke fast jobb i dag. Dette må vi snu. Bemanningsbransjen må bremses, så vi ikke ender opp med et løsarbeidersamfunn.

Miljøpartiet de grønne: - I stedet for å fortsette å finansiere leting etter olje, må pengene brukes til å skape fornybare næringer.

Sosialistisk Venstreparti: - Må stanse utviklingen av større forskjeller. Trenger solide rammevilkår og fleksibilitet.

Venstre: - Utfordringen er ikke å erstatte jobbene i oljebransjen, men å erstatte de store inntektene.

-----------------------------

Disse deltok i debatten:
Anne Elisabeth Kristiansen Tvinnereim (Sp)
Hans Olav Syversen (KrF)
Jonas Bals (Ap)
Marianne Nordli (FrP)
Kari Elisabeth Kaski (SV)
Kristoffer Robin Haug (Mdg)
Markus Hansen (Rødt)
Ola Elvestuen (V)
Stefan Heggelund (H)

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker