- Redegjørelsesplikten er svært viktig for våre tillitsvalgte i det lokale arbeidet med likestilling og diskriminering, sier nestleder Monica Paulsen. Foto: Terje Bergersen

Gjennomslag for å beholde redegjørelsesplikten om likestilling

Stortinget ber regjeringen beholde redegjørelsesplikten i likestillingsloven. - Vi er blitt hørt i en viktig sak, sier Negotias første nestleder Monica Paulsen.

I arbeidet med den nye likestillingsloven har regjeringen ønsket å fjerne redegjørelsesplikten som pålegger bedriftene å dokumentere i årsberetningen den aktiviteten som har skjedd når det gjelder likestillings- og diskrimineringsarbeidet.

Et stort høringsmøte om saken ble holdt i våres, der Negotia deltok sammen med YS og en rekke representanter fra andre organisasjoner i arbeidslivet. Loven ble vedtatt i juni – uten redegjørelsesplikt. Stortinget har midlertid vedtatt følgende anmodningsforslag fra Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti:

“Stortinget ber regjeringen bevare aktivitets- og redegjørelsesplikten, samt styrke den ved å følge opp Skjeie-utvalgets anbefalinger til endringer, og komme tilbake til Stortinget på egnet måte med en sak om dette.”

- Dette vedtaket er svært gledelig nytt, og viser at Negotia og YS har fått gjennomslag for sine innspill, sier nestleder Monica Paulsen, og legger til:

- Vår erfaring er at det nettopp er virksomheter som har satt aktivitets og redegjørelsesplikten i system, som har kommet langt i likestillings- og diskrimineringsarbeidet lokalt. Det er også en forutsetning at det foreligger dokumentasjon i de tilfellene det er aktuelt å ta saker videre til ombudet eller i rettssystemet.

Paulsen peker på at god systematikk i likestillingsarbeidet letter de tillitsvalgtes arbeid.

- Våre tillitsvalgte bruker dokumentasjonen i sitt arbeid med å rette opp skjevheter mellom kjønnene og sikre at alle får like muligheter. Å fjerne redegjørelsesplikten ville være et stort tilbakeslag for likestillingsarbeidet.

- Negotia mener at for å oppnå likelønn og like muligheter må vi ha åpne, forpliktende systemer. Åpenhet og systematikk er den eneste riktige veien å gå. Det er det som gir resultatene vi er ute etter. Det er det som gir oss likestilling, sier Monica Paulsen.

Den nye, vedtatte likestillingsloven vil gjøres gjeldende fra 1.1.2018. Det er ikke avklart hvordan og når redegjørelsesplikten skal integreres i lovverket.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker