Aktiv handling. - Jeg tror det er viktig å peke på enkeltområder som det lett kan gjøres noe med, og som kan bidra til bedre integrering, sier Arnfinn Korsmo. Foto: Terje Bergersen

- Gi innvandrerne norskopplæring og arbeidstillatelse

I følge SSB er det fortsatt lav yrkesdeltakelse blant mange innvandrergrupper. – Jeg tror bedre norskopplæring er en viktig nøkkel, sier forbundsleder Arnfinn Korsmo.

SSB har i dag lagt fram tall som viser andelen innvandrere i jobb. Samlet sett er over 60 prosent av innvandrerne i jobb, men variasjonene er store. Tallene viser at knapt 50 prosent av innvandrerne fra Asia og 40 prosent fra Afrika er i jobb.

Ressursene må komme til anvendelse

- Her trengs det en innsats. Negotia er opptatt av at personer som får opphold i Norge blir integrert i samfunnet så raskt som mulig, slik at ressursene og kompetansen de har kommer til anvendelse i arbeidslivet, sier Arnfinn Korsmo.

Tallene fra SSB bekrefter at det er lettere for folk fra Norden og EU å komme i jobb, enn fra Asia og Afrika. Blant innvandrerne fra Norden er 70 prosent i jobb.

- Dette tror jeg handler om blant annet språk. Jeg mener derfor at flere innvandrere må få tilrettelegging for norskopplæring og raskere utstedelse av arbeidstillatelse. Problemstillingen er sammensatt, men jeg tror det er viktig å peke ut enkeltområder som det lett kan gjøres noe med, og som kan bidra til bedre integrering, sier Korsmo.

Advarer mot «innlåsing» i trygdeløp

Negotia-lederen advarer mot at mottaksopphold bidrar til «innlåsing» i et trygdeløp. Det bør heller fungere som et springbrett til videre utdanning og arbeid, påpeker han:

- Mange innvandrere har utvist en imponerende innsats for å komme til Norge. Ikke minst de som har reist fra konfliktområder i andre verdensdeler. Det å bryte opp, skaffe nok ressurser til å reise og så flytte til et helt ukjent sted uten noen forbindelse, er det få nordmenn som gjør frivillig.

- Dette skal vi ikke bare vise respekt for. Vi skal også anerkjenne pågangsmotet og kraften i den arbeidsinnsatsen som ligger bak. Ved bedre integrering vil arbeidslivet og velferdsstaten dra nytte av disse ressursene, mener Negotia-leder Arnfinn Korsmo.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker