FULL STØTTE. Negotias landsmøte 16. og 17. november vedtok en resolusjon med full støtte til fagforeningssammenslutningen ETUC's arbeid med et EU-direktiv for åpenhet om lønn. Foto: Terje Bergersen

Full støtte til ETUC's arbeid for "Pay Transparency"

- Et EU-direktiv for større åpenhet om lønn vil sette fagforeninger bedre i stand til å utjevne skjevhet og ulikhet, sier forbundsleder Monica A. Paulsen.

Den internasjonale fagforeningssammenslutningen ETUC (European Trade Union Conferderation) jobber for tiden med forslag til et EU-direktiv om "Pay Transparency". Målet med direktivet er at arbeidstakere og deres fagforeninger skal ha innsyn i hvor mye både deres kolleger og ledere tjener. ETUC vil at både arbeidstakere og fagforeningene skal motta informasjon om alle lønninger, bonuser og tilleggsytelser.

- Et slik direktiv vil være et viktig framskritt som setter fagforeningene bedre i stand til å utjevne skjevheter og ulikheter også i EU-land, sier Negotia-leder Monica A. Paulsen.

Hun viser til at Negotia i mange år har arbeidet målbevisst for mer åpenhet om lønn på arbeidsplassen. Forbundet har også i mange tilfeller bidratt til å rette opp diskriminerende lønnsskjevheter.

- Negotias Landsmøte, som var samlet helgen 16. og 17. november, vedtok en resolusjon med full støtte til arbeidet ETUC har initiert. Vi ser frem til at EU kan vedta direktivet "Pay Transparency".

Fra 1. januar 2020 styrkes og utvides aktivitets- og redegjørelsesplikten i likestillings- og diskrimineringsloven i Norge. Endringen innebærer blant annet en plikt for arbeidsgiver til å kartlegge lønningene i bedriften, og å framlegge kartleggingen for de tillitsvalgte.

- Dette er også et etterlengtet og positivt virkemiddel som vil bidra til økt åpenhet om lønn, som igjen vil bidra til å redusere lønnsforskjellene mellom kvinner og menn, sier Monica A. Paulsen.

Full support for ETUC's work on "Pay Transparency"

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker