- Det er bra at Hydro ser viktigheten av å omstille seg for bærekraftig vekst, men selskapet må også ta ansvar for videreføring av kompetansemiljøet som er opparbeidet, sier Negotia-leder Monica A. Paulsen. Foto: Terje Bergersen

Frykter Hydros restrukturering fører til tap av arbeidsplasser og kompetansemiljøer

Hydro varsler en restrukturering som kan ramme norske arbeidsplasser. De tillitsvalgte og forbundene deres er bekymret for konsekvensene, og krever medvirkning i prosessen.

Det tradisjonsrike industrikonsernet flagger bærekraft og lønnsomhet som sentrale stikkord for satsingen framover. Et av grepene som varsles i forbindelse med en kraftig restrukturering, er mulig salg av divisjonen Valsede produkter. Denne virksomheten er i dag lokalisert til Karmøy og Holmestrand.

- Det må bygges videre på etablerte framtidsrettete kompetansemiljøer

Negotia og fem andre forbund deltok tirsdag på innspillmøte med Hydros konsernsjef Hilde Merete Aasheim. Forbundene frykter at grepene selskapet har varslet, fører til tap av norske arbeidsplasser og kompetansemiljøer. I møtet var Negotia tydelig på Hydros rolle i det grønne skiftet, og viktigheten av å beholde grønne arbeidsplasser i Norge.

- Det er bra at Hydro ser viktigheten av å omstille seg for bærekraftig vekst. Det er nå grunnlaget legges for det næringslivet og samfunnet Norge skal være i framtiden. For å lykkes med omstillingen er vi imidlertid helt avhengig av å sikre og bygge videre på de framtidsrettede kompetanse- og industrimiljøene som er opparbeidet i Norge. Derfor er vi bekymret for konsekvensene av den restruktureringen Hydro nå lanserer, sier forbundsleder i Negotia, Monica A. Paulsen.

Negotia-lederen peker på at Hydros strategiplaner kan gi uheldige virkninger også utover lokasjonene på Karmøy og i Holmestrand.

- Konsekvensene kan ramme hjørnesteinsbedrifter i leverandørkjedene til Hydro, og rammebetingelsene til viktige miljøer for norsk næringsliv. Det ansvaret må tas med i regnestykket, sier Paulsen.

Ansatte krever å bli involvert i prosessen

De ansatte i divisjon Valsede produkter frykter at et potensielt salg til utenlandske eiere også kan gå utover de opparbeidete rettighetene, blant annet pensjonsvilkårene. Konserntillitsvalgt Ellen Olstad er opptatt av å forsvare de ansattes rettigheter og krever medvirkning i strategivalgene.

- Det er mange spørsmål og et stort informasjonsbehov blant de ansatte om konsekvensene ved beslutningene selskapet kan lande på her. Det er et godt arbeidsmiljø i Hydro i dag, og vi har vilkår og rettigheter som er opparbeidet i et tillitsforhold mellom partene over lang tid. Selv om det foreløpig bare er snakk om en restrukturering og mulig salg av divisjonen Valsede produkter, angår dette alle de ansatte i Hydro. Derfor er det viktig for oss å bli involvert i prosessen, sier konserntillitsvalgt Ellen Olstad.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker