- Myndigheter og arbeidsgivere må bidra til at man kommer over denne kneika, blant annet ved å legge til rette for kompetanseutvikling som møter framtidens arbeidsliv, sier Negotia-leder Arnfinn Korsmo. Foto: Terje Bergersen

- Frykten for å miste jobben må tas på alvor

- Dårligere psykososialt arbeidsmiljø, økt sykefravær og lavere produktivitet kan bli konsekvensen når arbeidstakere frykter at jobbene deres forsvinner, sier Negotias forbundsleder Arnfinn Korsmo.

Forbundslederen viser til «levekårsundersøkelsen» fra Statistisk Sentralbyrå som ble lagt fram tirsdag. Undersøkelsen viser at andelen arbeidstakere som frykter for å miste jobbene sine, har økt de siste tre årene.

Størst økning i oljesektoren

I 2013 mente ni prosent av alle sysselsatte at de sto i fare for å miste jobben, mens tallet var økt til tolv prosent i 2016. Aller størst er økningen i oljesektoren.

- Dette er tall vi dessverre kjenner godt igjen i Negotia. Mange av våre medlemmer har de senere årene vært gjennom omfattende omstillinger og nedbemanninger. Den frykten arbeidstakere kjenner for å miste jobbene sine må tas på alvor. Konsekvensen kan fort bli dårligere psykososialt arbeidsmiljø, økt sykefravær og lavere produktivitet, kommenterer Arnfinn Korsmo.

Kompetanseutvikling som møter framtidens arbeidsliv

Han mener både myndigheter og arbeidsgivere må bidra til at man kommer over denne kneika, og peker på kompetanseutvikling som møter framtidens arbeidsliv som et viktig tiltak.

- Jeg ønsker ikke å svartmale situasjonen, men mener det er viktig å rope et varsku slik at vi blir oppmerksom på utfordringene. Først da kan vi håndtere dette riktig og bidra til at utviklingen bringes inn på et bedre spor, sier forbundsleder Anfinn Korsmo.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker