- Våre medlemmer er unge folk, og læring og utvikling er en kjerne i det vi holder på med. Et stort og langvarig hull i aktiviteten får konsekvenser på sikt, både internt og eksternt, sier Håkon Skahjem i Norges Bygdeungdomslag. Foto: Terje Bergersen

Frivillig sektor bekymret for langtidsvirkningene

- Vi er en organisasjon som bygger styrke ved at mennesker møtes. Når vi ikke kan det, så gjør det noe med oss på sikt, sier Håkon Skahjem i Norges Bygdeungdomslag.

Tekst og foto: Terje Bergersen

Negotia organiserer bredt blant organisasjoner i frivillig sektor. Forbundet har gitt innspill til revidert nasjonalbudsjett på vegne av medlemmene på dette området, blant annet om økonomiske utfordringer som følge av avlyste arrangementer. Dessuten avklaring av aktivitetskrav knyttet til tildelte midler og framtidig tildeling.

En av de frivillige organisasjonene i Negotias rekker er Norges Bygdeungdomslag, hvor forbundets tidligere 2. nestleder Håkon Skahjem nå er generalsekretær.

Rammes på andre måter enn næringslivet

- Måten vi er rammet av koronasituasjonen på er nok annerledes enn for mange bedrifter. Vårt behov for økonomisk støtte er for eksempel ikke like umiddelbart som for store deler av næringslivet. Det vi forventer av regjeringen er heller en styrking av den offentlige støtten vi får normalt, sier Skahjem.

Han forteller at noe av særpreget med Norges Bygdeungdomslag er alle arenaene hvor medlemmene møtes fysisk. Organisasjonen har i gjennomsnitt to til tre arrangementer hver dag, et eller annet sted i landet. Da koronaen traff ble alt snudd på hodet.

- Det har vært en brå overgang fra mange fysiske møteplasser til ingen. Våre medlemmer er unge folk, og læring og utvikling er en kjerne i det vi holder på med. Et stort og langvarig hull i aktiviteten får konsekvenser på sikt, både for bygdeungdomslaget internt og for medlemmenes deltakelse utenfor organisasjonen. Vi ser også at det har vært uvanlig lite innmeldinger de siste ukene, sier Skahjem.

Stor kreativitet på digitale flater

Generalsekretæren er likevel imponert over hvilken kreativitet som er utvist i organisasjonen han leder gjennom ukene med unntakstilstand.

- Medlemmer har på eget initiativ arrangert treff på digitale flater, for eksempel brettspillkveld på zoom og livestream med quiz. Og for ikke å glemme drive-in kino, selv om det ikke er digitalt. Det har vært en imponerende vilje til å holde aktiviteten og kontakten oppe. I tillegg har vi lagt om til digitale løsninger fra sentralt hold også, der det har vært mulig. Vi får til mye, men likevel bare en liten del av det vi burde.

Stormønstringen blir ikke noe av i år

Nylig ble det bestemt at den virkelig store årlige aktiviteten for Norges Bygdeungdomslag – landsstevnet – må avlyses i år. Det er noe som også vil svi økonomisk.

- Jeg kjenner ikke til at landsstevnet er avlyst tidligere. Det skulle vært i uke 29 midt i juli, med rundt 2000 påmeldte. Dette arrangementet er også en del av det økonomiske grunnlaget vårt, så når det faller bort vil det merkes.

- Det er lett å forstå at viktige deler av næringslivet har hatt førsteprioritet i de pakkene myndighetene har stilt opp med til nå. Men det forventes som sagt også at det lages gode ordninger for oss i frivillig sektor. Vi driver et viktig arbeid som kommer hele samfunnet til gode på både kort og lang sikt, sier Håkon Skahjem.

Fra 7. mai er det tillatt med arrangementer på offentlig sted for inntil 50 personer, etter gitte retningslinjer. Inntil videre er arrangementer med 51 eller flere personer forbudt. Regjeringen vil komme med anbefalinger om gruppestørrelse i løpet av uke 19. Alle kultur- og idrettsarrangementer med mer enn 500 personer er forbudt fram til og med 31. august 2020.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker