Illustrasjonsfoto: AdobeStock

Framskritt i likelønnskampen

Likestillingsloven har fått endringer som gjør den til et bedre verktøy i likelønnskampen. - Et viktig framskritt verdt å framheve i forbindelse kvinnedagen 8. mars, sier forbundsleder Monica A. Paulsen.

Fra nyttår ble kravene til rapportering på likestilling i norske virksomheter skjerpet. Lønnsforskjeller mellom kjønnene på alle nivåer i virksomheten må nå legges fram.

De nye reglene innebærer blant annet at arbeidsgivere i virksomheter med mer enn 50 ansatte er forpliktet til å foreta en kartlegging av lønnsforholdene fordelt etter kjønn. Det er også nytt at bruken av ufrivillig deltidsarbeid skal kartlegges. Den samme forpliktelsen gjelder i virksomheter med mer enn 20 ansatte dersom tillitsvalgte ber om det.

I tillegg har ansatte og tillitsvalgte – på visse vilkår – krav på innsyn i resultatene av lønnskartleggingen, også når resultatene ikke kan anonymiseres.

Les mer i artikkelen Skjerpet likestilling fra Negotia magasin

I følge "Core-indikatoren for kjønn og lønn" fra Senter for likestillingsforskning, tilsvarer kvinners gjennomsnittlige timelønn fortsatt bare 89 prosent av menns timelønn.

- Negotia har i mange år jobbet for å utjevne lønnsulikheter mellom kjønnene, blant annet gjennom konkrete prosjekter i medlemsgruppene. Forskjellene har minket de senere årene, men det går sakte. De nye reglene i likestillingsloven er derfor svært viktige skritt i riktig retning, som kan bringe oss nærmere målet om lik lønn for arbeid av lik verdi uavhengig av kjønn, sier Negotia-leder Monica A. Paulsen.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.

Powered by eZ Platform - Informasjonskapsler