Illustrasjonsfoto: AdobeStock

Framskritt i likelønnskampen

Likestillingsloven har fått endringer som gjør den til et bedre verktøy i likelønnskampen. - Et viktig framskritt verdt å framheve i forbindelse kvinnedagen 8. mars, sier forbundsleder Monica A. Paulsen.

Fra nyttår ble kravene til rapportering på likestilling i norske virksomheter skjerpet. Lønnsforskjeller mellom kjønnene på alle nivåer i virksomheten må nå legges fram.

De nye reglene innebærer blant annet at arbeidsgivere i virksomheter med mer enn 50 ansatte er forpliktet til å foreta en kartlegging av lønnsforholdene fordelt etter kjønn. Det er også nytt at bruken av ufrivillig deltidsarbeid skal kartlegges. Den samme forpliktelsen gjelder i virksomheter med mer enn 20 ansatte dersom tillitsvalgte ber om det.

I tillegg har ansatte og tillitsvalgte – på visse vilkår – krav på innsyn i resultatene av lønnskartleggingen, også når resultatene ikke kan anonymiseres.

Les mer i artikkelen Skjerpet likestilling fra Negotia magasin

I følge "Core-indikatoren for kjønn og lønn" fra Senter for likestillingsforskning, tilsvarer kvinners gjennomsnittlige timelønn fortsatt bare 89 prosent av menns timelønn.

- Negotia har i mange år jobbet for å utjevne lønnsulikheter mellom kjønnene, blant annet gjennom konkrete prosjekter i medlemsgruppene. Forskjellene har minket de senere årene, men det går sakte. De nye reglene i likestillingsloven er derfor svært viktige skritt i riktig retning, som kan bringe oss nærmere målet om lik lønn for arbeid av lik verdi uavhengig av kjønn, sier Negotia-leder Monica A. Paulsen.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker