- Arbeidet med å utjevne uakseptable lønnsforskjeller mellom kjønnene må bli en obligatorisk del av lønnsarbeidet i bedriftene, sier Negotias 1. nestleder Eirik Bornø. Foto: Terje Bergersen

Fortsatt langt igjen til likelønn mellom kjønnene

Kvinners lønn utgjør fortsatt bare 86 prosent av menns lønn. – Virkemidlene for å sikre likelønn må tas i bruk, sier Negotias 1. nestleder Eirik Bornø.

Tall SSB la fram tirsdag viser at kvinners gjennomsnittlige månedslønn i 2016 utgjorde 86 prosent av menns lønn. Lønnsforskjellene er størst for heltidsansatte og for dem med høyere utdanning.

Hva om det var menn som hang etter lønnsmessig?

- Siden år 2000 har vi sett en bedring fra 83,5 til 86 prosent, men vi er langt unna målet om lik lønn for arbeid av lik verdi. Hadde det vært akseptert om det var menn som hele tiden fikk lavere lønn og hang etter? Det tviler jeg på, sier Negotia-nestleder Eirik Bornø.

Det er flere forklaringer til tallene. SSB peker selv blant annet på at kvinner i større grad enn menn utdanner seg til lavtlønte yrker. I tillegg jobber flere menn enn kvinner i privat sektor, der lønnen er høyere for lik utdanning og forskjellene større. Forskjellene øker også med utdanningsnivået. Samtidig bekrefter SSB at det ikke er mulig å forklare hele lønnsforskjellen ut fra utdanning, yrke, alder eller arbeidstid.

- Virkemidlene må tas i bruk

Spørsmålet om likelønn er en problemstilling Negotia og hele fagbevegelsen har jobbet med i mange år. Det finnes mange virkemidler for å sikre likelønn, men de må tas i bruk, påpeker Eirik Bornø:

- I lønnsforhandlinger er det nødvendig med innsyn blant annet for å sjekke ut om det eksisterer uakseptable lønnsforskjeller mellom kjønnene. Og det må settes av egen pott til utjevning av lønnsforskjeller som knytter seg til kjønn, sier Bornø.

Han understreker også at kvinner utsettes for lønnsdiskriminering som følge av svangerskapspermisjon:

- Det bør bli obligatorisk at kvinner som er i svangerskapspermisjon innkalles til lønnssamtale. Det er en kjensgjerning at en del lønnsgap oppstår når kvinner får barn. Likelønn er grunnleggende for likestillingen mellom kjønnene. Kvinner skal være like økonomisk selvstendige som menn. Lønnen er dessuten avgjørende for fremtidig pensjon.

- Det må bli slutt på at vi sender kvinner gjennom et helt arbeidsliv for så å ende opp med minstepensjon. Det er helt uforenlig med våre mål om likestilling og likelønn, sier Eirik Bornø.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker