Forslag om felles europeisk arbeidstilsyn

Europakommisjonen har lansert forslag om å opprette et felles europeisk arbeidstilsyn. – En interessant tanke som kan styrke arbeidstakeres rettigheter på tvers av landegrensene, sier Negotia-leder Monica A. Paulsen.

Det var Europakommisjonens president Jean-Claude Juncker, som i fjor lanserte ideen om et felles europeisk arbeidstilsyn. Det pågår nå en åpen konsultasjonsrunde, og kommisjonen vil utarbeide et konkret forslag i løpet av inneværende halvår.

- Et koordinert arbeidstilsyn i Europa vil kunne styrke arbeidstakeres rettigheter på tvers av landegrensene. Det kan bidra til å heve standarden når det gjelder for eksempel medbestemmelse og HMS-relaterte forhold. For norske arbeidstakere vil det være relevant i forbindelse med utstasjonering, praksisplasser, utleie og liknende, sier forbundsleder Monica A. Paulsen.

Hun presiserer imidlertid at et felles arbeidstilsyn ikke må svekke etablerte rettigheter i de enkelte landene.

- Dette må organiseres slik at det blir en styrke for alle, og ikke trekker noen lands rettigheter nedover. Systematisk deling og koordinering av informasjon vil gi bedre samlet oversikt på mange viktige områder. Et av dem er den stadig mer avanserte arbeidslivskriminaliteten og bruken av svart arbeidskraft. Kampen mot lysskye virksomheter som utnytter arbeidstakere på det groveste må styrkes, sier Negotia-lederen.

Hun understreker at Negotia følger denne saken med stor interesse, og vil bidra med innspill på den digitale konsultasjonsportalen og andre aktuelle arenaer:

- Jeg vil også oppfordre regjeringen til å bruke fagforeningenes kompetanse i denne prosessen. Med vårt partipolitisk uavhengige ståsted er vi i Negotia klare til å bidra når som helst, sier Monica A. Paulsen.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker