- For Negotia er det et sterkt signal at den nye regjeringen så tydelig anerkjenner fagforeningenes arbeid, ved å etterkomme vårt ønske om å doble fagforeningsfradraget, sier Monica A. Paulsen Foto: Terje Bergersen

Fornøyd med den nye regjeringens anerkjennelse av fagforeningenes arbeid

- I dag har vi fått en rekke nye statsråder som skal starte på den viktige jobben med å få norsk arbeidsliv trygt ut av koronakrisen og ta samfunnet vårt inn i det grønne skiftet. Vi er glade for at Hurdalsplattformen legger opp til forpliktende samarbeid med partene i arbeidslivet, sier Negotia-leder Monica A. Paulsen.

Forbundslederen understreker at omstillingen av norsk næringsliv og samfunn kommer til å kreve et organisert arbeidsliv – og myndigheter som spiller på lag med partene i arbeidslivet

Dobling av fagforeningsfradraget

- For Negotia er det et sterkt signal at den nye regjeringen så tydelig anerkjenner fagforeningenes arbeid, ved å etterkomme vårt ønske om å doble fagforeningsfradraget. Det har stått bom stille i alt for mange år. Plattformen legger opp til å løse mange av samfunnsutfordringene vi står overfor gjennom partssamarbeid. Det er bra at fagforeningene får en tydelig stemme inn i viktig politikk som kompetanseutvikling og det grønne skiftet av norsk næringsliv, sier Paulsen.

Den nye regjeringsplattformen lover en ny eierskapsmelding, og et mer aktivt statlig eierskap for å fremme fellesskapets interesser knyttet til blant annet klima og bærekraft, lønns- og arbeidsvilkår og bruk av læreplasser. I tillegg vil den nye regjeringen endre regelverk og praksis for offentlige anskaffelser slik at de støtter de nevnte målene, og at det legges til rette for at norske bedrifter har mulighet til å nå opp i anbudskonkurranser.

Norske konkurransefortrinn

- En ny eierskapsmelding og mer aktiv bruk av offentlige anskaffelser som virkemiddel for å fremme gode arbeidsvilkår, norske konkurransefortrinn og bærekraftig omstilling, er viktige tiltak for å hindre utflagging av grønne norske distriktsarbeidsplasser, sier Negotias forbundsleder.

I tillegg har plattformen en rekke tiltak for å møte utfordringene med grensehandel og kjedemakt i mat- og drikkevarebransjen.

- Det er svært positivt at den nye regjeringen vil ta tak i utfordringene med grensehandel. Pandemien viste oss en gang for alle at Norge taper arbeidsplasser i dagligvare- og leverandørnæringen over hele landet på grunn av handelslekkasjen over grensa.

- Hurdalsplattformen viser at den nye regjeringen har ambisjoner om å sikre et organisert arbeidsliv med reelt partssamarbeid. Det løftet vil vi følge opp over de neste fire årene, sier Monica A. Paulsen.

FAKTA:
Fagforeningsfradraget er en fradragspost i skattemeldingen. Det er i dag på inntil 3 850 kroner, og har stått stille gjennom alle åtte årene med Solberg-regjeringen. I Hurdalsplattformen lover den nyinnsatte Støre-regjeringen å doble fagforeningsfradraget.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker