Delegasjon i tariffoppgjøret med Virke: Foran: Rådgiver Anne Lene Gabrielsen (forhandlingsleder), Negotia. Øvrige, fra venstre: Forbundsleder Monica A. Paulsen, Negotia; forbundsstyremedlem Nina Syvertsen, Finansforbundet og spesialrådgiver Per Christian Larsen, Finansforbundet. Foto: Terje Bergersen

Forhandlingsstart for Negotias tariffoppgjør

Tirsdag var det oppstart i årets lønns- og tariffoppgjør med arbeidsgiverorganisasjonene Virke og Spekter. Negotia krever reallønnsvekst for medlemmene.

Frist for enighet i Virke-oppgjøret er satt til fredag 28. august, mens det for Spekter er satt til onsdag 26. august.

Virke
Her har Negotia to tariffavtaler – Funksjonæravtalen og Landsomfattende tariffavtale for administrativt personale (LTAP). Funksjonæravtalen har minstelønnssatser som er en del av forhandlingene.

Spekter
Forhandlingene gjelder den sentrale delen av oppgjøret, som på dette tariffområdet kalles A-delsforhandlinger.

Siden det i år er hovedoppgjør omfatter forhandlingene både avtalenes innhold og de lønnsmessige forholdene.

I tråd med YS' inntektspolitiske retningslinjer kreves det økt kjøpekraft for medlemmene. Avtalemessig fremmes det også krav knyttet til blant annet kompetanse og bærekraft.

 

Ledertrioen i YS Spekter. Leder Lizzie Ruud Thorkildsen, flankert av 1. nestleder Tor Egelien (t.v), Delta og 2. nestleder Eirik Bornø, Negotia. Foto: Malin Lindstrøm

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker