- Tariffavtalene er verktøyet som sikrer medlemmenes rettigheter, og må hele tiden tilpasses utviklingen i arbeidslivet, sier Negotia-leder Monica A. Paulsen. Foto: Terje Bergersen

Forbundsvise forhandlinger på NHO-området

Negotia forhandler egne tariffavtaler med NHO parallelt med det samordnete oppgjøret mellom hovedorganisasjonene.

De forbundsvise avtaleforhandlingene (også kalt sløyfeforhandlinger) pågår fram til 20. mars. Siden oppgjøret er samordnet er det ikke streikerett i disse forhandlingene. Der enighet ikke oppnås skal gjeldende bestemmelser videreføres.

- Hovedkravene i årets oppgjør tas i de samordnete forhandlingene. Her er det blant annet AFP og tjenestepensjon som står i fokus. YS forhandler parallelt med LO, på vegne av 35.000 medlemmer fordelt på fem forbund. I tillegg skal det altså forhandles forbundsvist, sier Negotias forbundsleder Monica A. Paulsen.

Negotia har fem avtaler/overenskomster med NHO: Funksjonæravtalen, salgsfunksjonæravtalen, oljeoverenskomsten, taxioverenskomsten og bilselgeravtalen.

- Det er viktig at vi fremmer egne krav til forbedring av avtalene. Tilpasning til utviklingen i arbeidslivet er nødvendig for å opprettholde tariffavtalene som det viktige verktøyet de er for å sikre medlemmenes rettigheter, sier Negotia-lederen.

Se også: Informasjon om hovedoppgjøret 2018

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker