Det er et svært interessant funn at unge er mer interessert i organisering enn eldre, sier Arnfinn Korsmo. Foto: Terje Bergersen

Flere unge enn eldre vil organisere seg

Hele seks av ti under 30 år kan tenke seg å være medlem av en fagforening, i følge YS Arbeidslivsbarometer. - Dette står i sterk kontrast til spådommer om fagforeningens endelikt i framtidens arbeidsliv, sier Negotia-leder Arnfinn Korsmo.

Parallelt med at det pågår store omstillinger i norsk arbeidsliv og at ledigheten er rekordhøy, diskuteres utviklingen av det organiserte arbeidslivet. Gjennom flere år har organisasjonsgraden svingt rundt 50 prosent, med en svakt dalende tendens.

- Både partene i arbeidslivet og myndighetene snakker om hvor viktig det er å være organisert. Samtidig har vi over tid sett en utvikling hvor organisasjonsgraden viser en litt dalende tendens. Dette utfordrer det vi kaller den norske modellen, sier Arnfinn Korsmo.

Mer fagforeningsinteresse hos yngre enn eldre

Forbundslederen sier at Negotia jobber hver dag med å rekruttere nye medlemmer, og at forbundet er bevisst på å levere et relevant tjenestetilbud til enhver tid.

- Selv om vi hele tiden lykkes med å rekruttere nye medlemmer, stilles det spørsmål og fremsettes påstander om at dagens unge ikke er interessert i å organisere seg. Nå har vi fått avdekket at dette ikke er tilfelle. Tvert i mot viser analysen av YS Arbeidslivsbarometer adskillig større interesse for å melde seg inn i en fagforening blant de yngre enn blant de eldre.

I urolige tider blir mange mer bevisste på trygghet og hjelp i hverdagen. Arnfinn Korsmo tror dette er med på å bevisstgjøre unge om at organisering er fornuftig

- Vi vet at i urolige tider blir mange mer bevisste på verdien av å være organisert i en arbeidstakerorganisasjon. Med en fagforening i ryggen har man mer trygghet for at spilleregler følges, blant annet i omstillinger. Og som medlem har man tillitsvalgte og rådgiverapparat som bistår i prosesser og forhandlinger, sier Korsmo.

Arbeidstakere vil fortsatt være opptatt av fast jobb og stabil inntekt

Medlemmer i Negotia som mister jobben, kan be om kontingentfritak til de er kommet i ny jobb. Da kan medlemskapet opprettholdes uten opphold, slik at rettigheten til å få hjelp videreføres.

- Dette er det viktig at medlemmene er klar over. Jeg tror arbeidstakere flest vil være like opptatt av fast jobb og stabil inntekt, også i framtidens arbeidsliv. Dette mener jeg vi får bekreftet i dagens gjennom tallene i arbeidslivbarometeret. Jobben vår framover er å forklare dette klart og tydelig til kommende generasjoner arbeidstakere, samtidig som vi også skal være bevisste på å fornye oss, avslutter Negotia-lederen.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker