- Mange av våre medlemmer er nå i en krevende situasjon og trenger all den støtten og alle mulighetene vi kan gi dem for å styrke kompetansen. Derfor stiller vi oss fullt og helt bak delingsdugnaden, sier Negotia-leder Monica A. Paulsen. Foto: Terje Bergersen

Flere av Norges største bedrifter vil dele kompetanse

Organisasjoner og store selskaper går nå sammen om en delingsdugnad for kompetansepåfyll til permitterte og arbeidsledige. Negotia er blant dem som stiller seg bak prosjektet.

Delingsdugnaden ble onsdag lansert på et digitalt arrangement hos NHO, med Negotia-leder Monica A. Paulsen som en av bidragsyterne.

- Det er både riktig og klokt at virksomheter tar et større samfunnsansvar gjennom en felles dugnad for å dele kompetanse på nye måter. Som arbeidstakerorganisasjon er vi opptatt av kompetanse, og støtter initiativ som bidrar til det nasjonale kunnskapsløftet. Delingsdugnaden er et meget bra tiltak, sier Paulsen.

Permitterte og arbeidsledige gis mulighet til å styrke kompetansen

Administrerende direktør Kjell Almlid i NHO, sier dette om tiltaket:

- Vi kaller initiativet for en delingsdugnad. Bedriftene som er med på dugnaden deler interne digitale læringsressurser, som blant annet består av ulike typer nettkurs. På denne måten gis permitterte og arbeidsledige økt mulighet til å styrke og videreutvikle kompetansen sin.

Almlid mener tiden er inne for at alle som kan, bidrar til å styrke kompetansen til den norske arbeidsstokken.

- Vi oppfordrer norske selskaper og organisasjoner til å bli med på denne delingsdugnaden, sier han.

Berømmer næringslivet for å dele ressurser med fellesskapet

På lanseringen onsdag deltok også forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim. Han berømmer virksomhetene for å stille til rådighet de læringsressursene som de selv bruker til å bygge kompetanse internt.

- Det er veldig bra at næringslivet stiller egne ressurser til disposisjon for felleskapet. Det gir folk flere ben å stå på i vanskelige tider. Behovet for livslang læring og kompetanseheving i arbeidslivet var stort før korona, og det er forsterket nå. Delingsdugnaden næringslivet byr opp til er et godt initiativ og et godt bidrag til nettopp dette, sier Asheim.

Store toneangivende selskaper går i bresjen

Bedrifter og organisasjoner som til nå har stilt seg bak delingsdugnaden er NHO, Telenor, Posten, DNB, NorgesGruppen, Digital Norway, Skanska, ManpowerGroup, NITO, Negotia og YS. Telenor har alt gjort et utvalg av sine interne læringsprogrammer tilgjengelige.

- Vi tror dette er kompetanse som stadig flere arbeidsgivere vil søke etter framover, og dermed ressurser som kan komme mange permitterte og arbeidsledige til gode, sier konsernsjef i Telenor, Sigve Brekke.

Det er privat sektor som er hardest rammet av permitteringer som følge av koronasituasjonen.

- Mange av våre medlemmer er nå i en krevende situasjon og trenger all den støtten og alle mulighetene vi kan gi dem for å styrke kompetansen. Derfor stiller vi oss fullt og helt bak delingsdugnaden, sier Negotia-leder Monica A. Paulsen.

-----------------------

Dugnaden går ut på at bedriftene åpner opp sine interne læringsressurser gratis for personer som står uten jobb grunnet den pågående koronakrisen. Læringsressursene som tilbys er alt fra webinarer til mer omfattende kurs. Kursene omfatter en rekke kompetanseområder, men mange av kursene har spesielt fokus på digital kompetanse.

Ressursene finnes på: nho.no/delingsdugnad

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker