- Vi anbefaler i alle tilfeller at partene utviser fleksibilitet og finner gode løsninger lokalt. Og jeg oppfordrer tillitsvalgte til å kontakte Negotia for råd, sier generalsekretær Tore Hansen. Foto: Terje Bergersen

Ferieavvikling under koronakrisen

Negotia mottar en del henvendelser fra tillitsvalgte om ferieavvikling i forbindelse med koronakrisen. Det rapporteres blant annet at ansatte pålegges å ta ut ferie med kort varsel, og at avtalt ferie ikke kan endres.

Ferieloven gjelder også under koronakrisen, og utgangspunktet er at avtalt ferie skal avvikles. Arbeidstaker har derfor ikke rett til å få endret avtalt ferie, selv om den planlagte feriereisen ikke kan gjennomføres.

- Vi oppfordrer imidlertid arbeidsgiverne til å være fleksible der det er mulig. Det er viktig at partene lokalt går i dialog og sammen finner gode løsninger i denne ekstraordinære situasjonen, sier Negotias generalsekretær Tore Hansen.

Når det gjelder spørsmålet om fastsettelse av ferie har arbeidsgiver styringsrett, men det må skje innenfor rammen av ferielovens bestemmelser og det skal gjennomføres drøftinger i god tid før ferien. Drøftingene kan gjennomføres med den enkelte arbeidstaker eller med tillitsvalgte. Arbeidstaker har krav på beskjed senest to måneder før feriens oppstart, med mindre særlige grunner er til hinder for det.

- Koronakrisen er i seg selv ikke er en slik særlig hindring, og Negotias utgangspunkt er at arbeidsgiver skal følge tomånedersfristen også i den utfordrende situasjonen vi er inne i nå, sier generalsekretæren.

Det kan riktignok tenkes at driftsmessige forhold i enkelttilfeller kan gjøre det nødvendig å pålegge ferie med kortere varslingsfrist.

- Vi anbefaler i alle tilfeller at partene utviser fleksibilitet og finner gode løsninger lokalt. Og jeg oppfordrer tillitsvalgte til å kontakte Negotia for råd, sier Tore Hansen.

Les mer her: Ferieavvikling – noen aktuelle problemstillinger

Hansen minner om de fem tipsene til godt samarbeid på arbeidsplassen, som YS og arbeidsgiverorganisasjonen Virke utviklet i fellesskap for litt siden:

  1. Arbeidsgivere, tillitsvalgte og verneombud bør ha jevnlige møter.
  2. Arbeidsgivere orienterer om status og utfordringer for virksomheten.
  3. Tillitsvalgte og verneombud orienterer om status og utfordringer for de ansatte.
  4. Partene drøfter og blir enige om midlertidige løsninger som i størst mulig grad ivaretar hensynene til både virksomheten og ansatte.
  5. Løsningene nedtegnes skriftlig og kommuniseres ut til alle ansatte.
Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker