- Å opprettholde kjøpekraften er både et betimelig og svært moderat krav i den situasjonen vi nå er i, sier Eirik Bornø, som i tillegg til å være leder for YS Privat også er 1. nestleder i Negotia. Foto: Terje Bergersen

Fare for full stans i busstrafikken over hele landet

– Hvis vi ikke kommer til enighet med NHO innen meklingsfristen, tar YS ut over 5500 bussjåfører over hele landet i streik, opplyser Eirik Bornø, leder for YS Privat. I tillegg kommer bussjåfører omfattet av LOs uttak. En streik vil trolig føre til at alle rutebusser står.

Tirsdag sendte YS varsel om plassfratredelse i et første streikeuttak for drøye 5500 YS-medlemmer tilknyttet Bussbransjeavtalene i NHO og Spekter. Varselet omfatter ansatte i busselskaper over hele landet. Opptrapping av eventuell konflikt kan skje med fire dagers varsel.

– Vi håper selvsagt å unngå arbeidskonflikt, men dette er nå opp til NHO. Å opprettholde kjøpekraften er både et betimelig og svært moderat krav i den situasjonen vi nå er i, sier Bornø, som i tillegg til å være leder for YS Privat også er 1. nestleder i Negotia.

– Det er dessuten viktig for oss å sikre de lavtlønte et ekstra tillegg i årets oppgjør. YS Privat har flere medlemsgrupper i bransjer som ligger godt under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Vi kan ikke la disse gruppene sakke ytterligere akterut, understreker han.

YS og NHO møtes til mekling fredag 9. og lørdag 10. april. Meklingsfristen utløper ved midnatt, lørdag 10. april.

Om lag 15 000 YS-medlemmer ansatt i NHO-bedrifter er omfattet av meklingen. I tillegg omfattes ca. 1500 bussjåfører og funksjonærer i Vy buss i Spekter. Medlemmene er tilsluttet YS-forbundene DeltaNegotiaParatSafe og YTF.

NB!
Det er ikke meldt plassfratredelse for noen av Negotias medlemmer i det eventuelle første streikeuttaket. De store avtalene Funksjonæravtalen og Selgeravtalen mellom Negotia og NHO er ikke omfattet av oppgjøret.

Se også: Konsekvenser av bruddet mellom YS og NHO

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker