Illustrasjonsfoto: AdobeStock

Enighet om Selgeravtalen mellom Negotia og NHO

Etter at Negotia og NHO kom til enighet om Funksjonæravtalen er Selgeravtalen brakt på plass uten å gå veien om Riksmekleren.

Det har ikke skjedd vesentlige endringer i avtalen, men det er noen nyvinninger samt enighet om to utvalgsarbeid.

Det er laget en avtalemessig sikring om at innføring og bruk av kunstig intelligens i bedriftene skal være i tråd med gjeldende lov- og avtaleverk. Dette er en viktig binding/presisering relatert til regelen om personvern i arbeidslivet.

Videre gis det en anbefaling til partene lokalt om å gjennomgå grunnlaget for forskuttering av sykepenger i bedriftene, kombinert med et forbud mot å forskjellsbehandle arbeidstakere i bedriften når det gjelder forskuttering av sykepenger. Alle eller ingen skal ha denne retten.

Første kvartal 2021 skal det settes ned et utvalg som skal vurdere kompetanseutvikling og hvordan bedriftene skal gi dette temaet høyere prioritet.

I tillegg er partene enige om utvalgsarbeid knyttet til følgende:

  • Begrepet "arbeidstakerkategorier" i forhandlingsbestemmelsene i avtalen.
  • Lokal avtale om lønnssystem.
  • Vurdere om begrepet "salgsfunksjonær" i avtaleteksten skal erstattes med "arbeidstaker" eller "medarbeider".

Når det gjelder hjemmekontor er partene enige om avvente dette til resultatet ev det overordnete arbeidet om hjemmekontor og eventuell revisjon av hjemmekontorforskriften er ferdig. Partene skal uansett komme tilbake til diskusjonen rundt hjemmekontor ved neste tariffrevisjon.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker