Hovedavtalen med Virke (her 2014-versjonen) erstattes nå av en fornyet utgave som gjelder for de neste fire årene.

Enighet om ny hovedavtale mellom YS og Virke

Fredag 12. januar kom YS og arbeidsgiverorganisasjonen Virke til enighet om ny hovedavtale for de neste fire årene.

Hovedavtalen er del én i avtaleverket, og regulerer de grunnleggende forholdene mellom de organiserte partene i arbeidslivet. Den har bestemmelser om blant annet rettigheter og plikter, informasjon, samarbeid, drøftinger og medbestemmelse.

Etter forhandlingene er hovedavtalen mellom YS og Virke i stor grad videreført som den er i dag. Det er imidlertid avtalt at partene skal opprette en arbeidsgruppe som skal gjennomgå tilleggsavtalene om teknologisk utvikling (III) og kontrolltiltak i bedriften (VII). Dette for å tilpasse disse bestemmelsene til dagens arbeidsliv, der nye typer teknologi inngår som en naturlig del.

Den nye hovedavtalen mellom YS og Virke gjelder fram til 31. desember 2021 

Les protokollen fra forhandlingene

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker