Negotias representanter i Spekter-oppgjøret. Spesialrådgiver Synnøve Lohne-Knudsen (t.h.) og nestleder Monica Paulsen. Foto: Liv Hilde Hansen.

Enighet mellom YS og Spekter

Tirsdag kom YS og arbeidsgiver-organisasjonen Spekter til enighet i de innledende lønnsforhandlingene. Resultatet tilsvarer det partene ble enige om i frontfaget.

Alle har fått et lønnstillegg på minst 975 kroner per år. 

Man fikk også gjennomslag for kravet om at medlemmer med en grunnlønn på 407.265 kroner og under skulle sikres et ytterligere lønnstillegg på 2925 kroner per år.

Resultatet gjelder ikke Spesialisthelsetjenesten. Forhandlingene der foregår 2. mai.

Protokoll YS Spekter - Spekter 2017

Nå fortsetter forhandlingene i den enkelte bedrift

- Jeg forventer at de lokale oppgjørene i bedriftene gjennomføres som reelle forhandlinger på grunnlag av de fire kriteriene. Vi mener det er rom for reallønnsvekst i årets oppgjør, sier Negotias spesialrådgiver Synnøve Lohne Knudsen.

Datoer og frister for de bedriftsvise forhandlingene:

Område 2-3 og 7-8
Frist for å be om bistand: 25. april, klokken 15.00
Frist for avslutning: 28. april, klokken 15.00

Område 6
Frist for å be om bistand: 2. mai, klokken 15.00
Frist for avslutning: 3. mai, klokken 15.00

Område 1,9 og ikke områdeplasserte virksomheter, inkludert Martina Hansens Hospital
Frist for å be om bistand: 2. mai, klokken 15.00
Frist for avslutning: 5. mai, klokken 15.00

Frist for de videre forhandlingene i område 4 Lovisenberg og 10 Helseforetak avtales senere.

Oppgjøret omfatter rundt 14 000 YS-medlemmer på tariffområdet Spekter. Foruten Negotia er medlemmene fordelt på disse forbundene: Bibliotekarforbundet, Delta, Finansforbundet, Parat, STAFO og Yrkestrafikkforbundet.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker