Hovedavtalene til YS reforhandles denne høsten. Spekter-området var i havn 11. november og avtalen med NHO for de fire neste årene ble landet tirsdag 23. november. Virke forhandles uke 48. Illustrasjonsfoto: Terje Bergersen

Enighet mellom YS og NHO om ny hovedavtale

YS og NHO er kommet til enighet om endringer i hovedavtalen for de neste fire årene. - NHO har kommet oss i møte på viktige områder, sier Negotias 1. nestleder Eirik Bornø.

Det er oppnådd enighet om nye bestemmelser med ambisjon om å fremme likestilling og hindre diskriminering på norske arbeidsplasser. I tillegg er bestemmelsene om behandling av personvern tydeliggjort.

- Tiltak for å styrke det organiserte arbeidslivet har vært et av hovedkravene til YS. Vi er derfor glade for at NHO har kommet oss i møte på viktige områder, sier Eirik Bornø som i tillegg til å være 1. nestleder i Negotia også er leder for YS Privat.

Partene er enige om å drøfte mulige tiltak som bidrar til målet om å øke organisasjonsgraden i arbeidslivet. Tariffmerking av bedrifter vil være et av temaene i dette arbeidet.

- Gjennom å velge bedrifter med tariffavtale kan forbrukere, bedrifter og offentlige innkjøpere bidra til et organisert og dermed seriøst arbeidsliv, sier Bornø.

Den nye hovedavtalen har varighet til 31. desember 2025.

Hovedavtalen med Virke forhandles neste uke.

Les protokollen fra forhandlingene

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker