-En ramme på 2,4 prosent innebærer et ansvarlig lønnsoppgjør, men er ikke bestemmende for de lokale forhandlingene Negotias medlemsgrupper går i gang med utover våren, sier forbundsleder Arnfinn Korsmo. Foto: Terje Bergersen

Enighet mellom YS og NHO i de sentrale forhandlingene

Partene kom tirsdag kveld til enighet i årets mellomoppgjør. Rammen blir på 2,4 prosent, og innbakt i dette ligger et eget lavlønnstillegg.

Oppgjøret innebærer et generelt tillegg på 50 øre timen. For Negotias del berører dette medlemmer omfattet av oljeoverenskomsten, taxioverenskomsten og bilselgeravtalen.

Det gis ytterligere et lavlønnstillegg på 1,50 kroner per time til YS’ medlemmer på følgende overenskomster: Transportselskaper i Norge, Parkeringsselskaper i Norge, Hotell og Restaurant (Riksavtalen), Renholdsoverenskomsten, Industrioverenskomsten – TEKO, samt bedriftsinterne avtaler.

Oppgjøret omfatter rundt 16 500 YS-medlemmer i forbundene Delta, Negotia, Parat, SAFE og Yrkestrafikkforbundet. Tilleggene gis med virkning fra 1. april.

- Det er viktig å understreke at dette sentrale oppgjøret har direkte betydning kun for Negotia-medlemmer omfattet av de ovennevnte avtalene, og disse gruppene skal i tillegg forhandle lokalt. Alle våre øvrige medlemmer på NHO-området forhandler lønnen utelukkende lokalt, der de bedriftsmessige forholdene legges til grunn for oppgjørene, sier Negotias forbundsleder Arnfinn Korsmo.

Han mener YS gjennom årets sentrale forhandlinger har bidratt til et ansvarlig oppgjør.

- Resultatet viser at vi også i år har bidratt til et ansvarlig lønnsoppgjør ved å ta hensyn til den konkurranseutsatte industrien. Men jeg minner igjen om at rammen på ingen måte er bestemmende for de lokale forhandlingene, sier forbundslederen.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker