Enighet mellom Negotia og Virke om lønnsgaranti-ordningen

Negotia og Virke har kommet til enighet om årets fordeling av lønnsgarantiordningen. Trinn 6 i minstelønnstabellen heves med 5,80 kroner per time.

Økningen på 5,80 per time tilsvarer 943 kroner per måned. Reguleringen gjelder Funksjonæravtalen mellom Negotia og Virke og skjer med virkning fra 1. februar 2019.

I tillegg gis det et betydelig løft for ansatte omfattet av Funksjonæravtalen i engrosvirksomheter som leverer til varehandel, og som arbeider på nasjonalt sentrallager eller foretakets hovedlager. Her heves minstelønnssatsen med 8,15 kroner til 227,30 kroner per time med virkning fra 1. februar 2019.

Lønnsgarantiordningen er opprettet for å sikre at lønnssatsene på overenskomsten skal følge med gjennomsnittslønnen på tariffområdet. Reguleringen gjennomføres årlig etter forhandlinger mellom partene.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker