Illustrasjonsfoto: AdobeStock

Enighet i tariffoppgjøret på HUK-området i Virke

Alle som omfattes av overenskomstene på HUK-området får sentrale lønnstillegg. Tilleggene tilsvarer det som er gitt i tilsvarende offentlige avtaleområder, det vil si kommunesektoren (KS), sykehusene (Spekter Helse) og Staten.

Her er resultatene i korte trekk på de avtalene Negotia er part i:

Landsoverenskomst for Helse og sosiale tjenester
Landsoverenskomst for Virksomheter

  • Det gis generelt tillegg fra 1400 til 1900 koner
  • Garantilønnssatser og lønnstillegg for ansiennitet heves fra 1. september 2020 (se protokoll)
  • Ledere som ikke er omfattet av lokal lønns- og stillingsplassering gis et generelt tillegg på 0,3 prosent. 

Det er ikke satt av midler til lokale forhandlinger for stillinger som er omfattet av sentralt lønnssystem.

For nye lønnstabeller og flere detaljer - se vedlagt protokoll

Landsoverenskomst for Virksomheter

Det gis generelt prosenttillegg fra 1. oktober 2020 som følger:

  • Lønnstrinn 19 – 46 får et generelt tillegg på 0,44 prosent
  • Lønnstrinn 47 – 63 får et generelt tilleg på 0,54 prosent
  • Lønnstrinn 46-101 får et generelt tillegg på 0,44 prosent

Det er ikke avtalt avsetning til lokale forhandlinger iht. overenskomsten. Se vedlegg 3 i protokollen.

For nye lønnstabeller og flere detaljer – se vedlagt protokoll

Det er videre avtalt at det nedsettes partssammensatte utvalg som skal se på ulike utfordringer i neste tariffperiode.

Protokoll fra hovedoppgjøret Virke HUK-området

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker