Illustrasjonsfoto: AdobeStock

Enighet i oppgjørene med Virke og Spekter

YS kom i løpet av kvelden onsdag 14. april til enighet både med Virke og Spekter i årets mellomoppgjør. Resultatene er på linje på det som ble oppnådd i frontfaget – dvs. en ramme beregnet til 2,7 prosent.

VIRKE
Satsene i Funksjonæravtalen reguleres som følger:

  • Det gis et generelt tillegg til alle arbeidstakere på 0,50 kroner per time
  • Minstelønnssatsene på trinn 1 til 3 heves med ytterligere 2 kroner per time.
  • Minstelønnssatsen på trinn 4 heves med ytterligere 3 kroner per time.
  • Minstelønnssatsen på trinn 5 heves med ytterligere 5 kroner per time.
  • Minstelønnssatsen på trinn 6 har tidligere (fra 1. feb.) fått en garantiregulering på 3,10 kroner per time, og får dermed en total økning i 2021 på 3,60 per time.

I henhold til Funksjonæravtalens bestemmelser skal det i tillegg føres lokale forhandlinger i den enkelte bedrift.

På de fleste øvrige avtaleområdene i YS gis det et generelt tillegg på 2,25 kroner per time. YS-medlemmer omfattet av tariffavtale med en lønn under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn, får ytterligere 1 krone i lavlønnstillegg.

Alle tilleggene gis med virkning fra 1. april i år. 

SPEKTER
Det gis et lønnstillegg på 4388 kroner i året til alle. Arbeidstakere med en grunnlønn på 455 967 kroner (90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn) og under gis et ytterligere lønnstillegg på 1950 kroner. Tilleggene gis fra 1. april i år.

Oppgjøret fortsetter med lokale lønnsforhandlinger i de enkelte virksomhetene.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker