Enighet i meklingen - streik avverget

Etter mekling drøyt 14 timer på overtid kom YS og NHO til enighet i årets mellomoppgjør.

Partene ble enige om en ramme for lønnsveksten i 2019 på 3,2 prosent. Forventet prisstigning er 2,4 prosent. Det gir en reallønnsvekst på 0,8 prosent for inneværende år.

I kroner og øre betyr enigheten et generelt tillegg på 2,50 kroner per time for alle grupper omfattet av oppgjøret.

For Negotias del vil det generelle tillegget få virkning for medlemmer på Bilselgeravtalen, Taxioverenskomsten og Oljeavtalen. Detaljer om dette formidles til de gruppene det gjelder.

Negotias medlemsgrupper skal som vanlig også forhandle lønn lokalt med utgangspunkt i overenskomstenes bestemmelser.

Se også sak på ys.no

Riksmeklers møtebok

Vurdering av rammen 

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker