Kom til enighet med NHO i meklingen. Delegasjonen, fra venstre: Hovedtillitsvalgt i Røde kors, Olav Aasland, rådgiver Anne-Lene Gabrielsen, forhandlingsleder Thea Wessel Jørgensen og forbundsleder Monica A. Paulsen. Foto: Terje Bergersen

Enighet i meklingen mellom Negotia og NHO

Drøye fem timer på overtid kom Negotia og NHO til enighet i meklingen på Funksjonæravtalen.

- Vi er veldig fornøyd med å ha funnet en løsning for våre medlemmer på Funksjonæravtalen, som er vår største tariffavtale, sier forbundsleder Monica A Paulsen.

Partene sto lenge langt fra hverandre, og det ble altså mekling mer enn fem timer på overtid før det kom til en enighet.

- Særlig er vi fornøyd med at de lokale partene i Røde Kors fant en lokal løsning på sine pensjonsutfordringer, sier Negotia-lederen.

Nærmere om resultatet av meklingen

Negotia fikk gjennomslag for at kunstig intelligens fortjener et økt fokus i avtalen.

Framover vil stadig flere beslutnings- og styringsprosesser være støttet av systemer med innslag av kunstig intelligens. Det må sikres at denne utviklingen skjer på en ansvarlig måte og at beslutninger og anbefalinger med støtte av kunstig intelligens må være rettferdige, ikke-diskriminerende og transparente. Det må være klare ansvarsforhold og hensynet til arbeidstakeres personverninteresser må ivaretas gjennom hele utviklingsprosessen. Tillitsvalgte har en særlig viktig rolle i dette arbeidet og den nye avtaleteksten sier at partene i fellesskap skal søke å iverksette hensiktsmessige tiltak.

Under koronaen har dette blitt ytterligere aktualisert. Vi ser at for eksempel rekruttering har endret seg, ved at flere virksomheter bruker programmer til å sile søknader og cv-er i ansettelsesprosesser. Derfor var dette en viktig seier for Negotia.

Utvalgsarbeid

Partene hadde begge mange krav inn i meklingen og for å kunne finne gode løsninger i ro og mak, ble det satt ned to utvalgsarbeid.

Det ene utvalget skal se på kompetanseutvikling og hvordan vi kan øke oppmerksomheten om dette temaet i den enkelte bedrift. Det andre utvalget skal se på to deler av forhandlingssystemet, minstelønnssatsene og tekstlige endringer.

Det ble i tillegg oppnådd enighet om at:

  • Matpengesatsen endres til kr. 90
  • Arbeidsgiver har ikke adgang til å forskjellsbehandle arbeidstakere i bedrifter når det gjelder forskuttering av sykepenger
  • Partene avventer resultatet av det pågående arbeidet om hjemmekontor og tar det opp igjen i neste tariffrevisjon.

Se også: Riksmeklers møtebok

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker