- Økt kjøpekraft og en ny AFP-modell som gjør at langt færre uforskyldt mister retten til AFP, er viktige resultater i hovedoppgjøret med Virke sier Negotia-leder Monica A. Paulsen. Foto: Terje Bergersen

Enighet i hovedoppgjøret mellom YS og Virke

YS og Virke ble torsdag enige i årets hovedoppgjør. Resultatet er i tråd med frontfaget og gir en ramme på 2,8 prosent.

– Vi har fått innfridd våre krav om økt kjøpekraft for alle våre medlemmer og en framtidig bedre avtalefestet pensjonsordning, sier Negotias forbundsleder Monica A. Paulsen.

Partene har blitt enige om at en ny og bedre AFP-modell med overgangsordninger skal utredes i løpet av 2018 og avtales endelig i mellomoppgjøret 2019, tilsvarende enigheten på NHO-området tidlig i april.

- Den nye modellen skal være bærekraftig for fremtiden, samtidig som full opptjening i ordningen vil være på linje med dagens nivå. Vi har også blitt enige om endringer i regelverket, som vil gjøre at langt færre uforskyldt mister retten til AFP på grunn av sykdom og nedbemanning, sier forbundsleder Monica A. Paulsen.

YS og Virke er enige om at Sluttvederlagsordningen i tariffavtalene avvikles. Midlene skal i stedet brukes på dem som ikke klarer å stå i stilling og må tre ut av arbeidslivet mellom 62 og 64 år, som en ekstra AFP-ytelse til disse.

Det er enighet om ny minstelønnssats på 219,15 kroner per time for ansatte på sentrallager innen varehandelen.

Lønnstilleggene på Funksjonæravtalen ble som tidligere meddelt etter enighet om garantisatsene:

Enighet mellom Negotia og Virke om garantisatsene

NB! Det skal i tillegg føres lønnsforhandlinger lokalt innen de overenskomstene det finnes bestemmelser om dette.

Matpengesatsen er økt til 86,50 kroner. 

Grunnet opphør av siviltjeneste er henvisningen til dette strøket i både Funksjonæravtalen og Landsomfattende tariffavtale for administrativt personale (LTAP). For øvrig ingen endringer i overenskomstene. 

Resultatet vil bli sendt ut på uravstemning til medlemmene som er omfattet av Funksjonæravtalen og LTAP. Mer informasjon om dette kommer. 

Forhandlingene med Virke omfatter cirka 7 000 medlemmer i YS-forbundene, Negotia Finansforbundet, Parat, YTF og Delta.

Protokoll fra oppgjøret Virke-YS 2018

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker