Illustrasjonsfoto: AdobeStock

Enighet i forhandlingene på Selgeravtalen med NHO

Tirsdag ettermiddag kom Negotia og NHO til enighet i årets tariffoppgjør på Selgeravtalen.

- Forhandlingene var ryddige, sier forhandlingsleder Nils Blomhoff. Partene ble blant annet enige om følgende:

  • Ny bestemmelse om likestilling og ikke-diskriminering. Dagens bestemmelse styrkes og omhandler nå også ikke-diskriminering, samtidig som bedriftenes konkrete plikter til å ivareta likestillingsperspektivet i personalpolitikken er beholdt. I tillegg framheves bedriftenes plikt til å sikre lik lønn for likt arbeid for kvinner og menn.
  • Det nedsettes et større utvalgsarbeid som før neste tariffrevisjon skal gjennomgå avtaleteksten med sikte på å modernisere denne. Utvalgsarbeidet skal blant mye annet se nærmere på kompetansebestemmelsene i overenskomsten, som nå er spredt rundt i bestemmelser i selve overenskomsten og i flere bilag. 

- Vi fikk ikke gjennomslag for flere av våre krav, og benytter derfor anledningen til å minne om at tillitsvalgte har rett til å drøfte rammene for bruk av hjemmekontor, lager og regulering av kompensasjon for denne bruken, etter Hovedavtalen § 9-3.

- Videre kan tillitsvalgte kreve forhandlinger etter Hovedavtalen § 2-3, dersom bedriften ikke kompenserer for faktiske utgifter under reise. I sistnevnte tilfelle ber vi om å bli kontaktet for rådgivning i forkant, sier Nils Blomhoff.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker