Illustrasjonsfoto: AdobeStock

Enighet i de sentrale forhandlingene på Oljeoverenskomsten

Det er oppnådd enighet i de sentrale forhandlingene på Oljeoverenskomsten. De lokale forhandlingene gjenstår før endelig avtale signeres. 

Negotia har forhandlet sammen med YS-forbundet SAFE. Motparter er arbeidsgiverorganisasjonene Norsk Industri og Norsk olje & gass.

Det er enighet om blant annet følgende:

  • Partene skal i avtaleperioden (2020-2022) i fellesskap ta initiativ til at hovedorganisasjonene skal se på bruken av hjemmekontor.
  • Partene skal gjennom et utvalgsarbeid se på utfordringene skiftansatte opplever når det gjelder skiftplaner og arbeidstid.
  • Bedrifter vil ikke lenger ha anledning til å forskjellsbehandle arbeidstakere når det gjelder forskuttering av sykepenger.

 Lokale lønnsforhandlinger på den enkelte bedrift skal holdes innen 4. desember.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker