Endringer i arbeidsmiljøloven fra 1. juli

1. juli trer et nytt kapittel om varsling i kraft, og det gjøres endringer i reglene om arbeidstid.

Endringer i varslingsreglene

Det er laget et nytt kapittel 2A i arbeidsmiljøloven, hvor varslingsreglene samles. Hensikten er å styrke varslervernet i norsk arbeidsliv. Bestemmelsene er utvidet til ikke bare å gjelde for ansatte, men også innleide arbeidstakere som varsler om kritikkverdige forhold i bedriften. Bedrifter med fem ansatte eller flere pålegges å utarbeide varslingsrutiner. Det innføres minimumskrav for hvordan varsling og varslere skal ivaretas, og rutinene skal utarbeides i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte. Videre vil myndighetene ha taushetsplikt om hvem som har varslet dem.

Endringer i reglene om arbeidstid

Arbeidsmiljøloven § 10-11 blir endret og får et nytt tredje ledd. Bestemmelsen sier at arbeidsgiver og arbeidstaker kan inngå skriftlig avtale om at arbeidstaker utfører arbeid mellom klokken 21.00 og klokken 23.00.  Det er kun arbeidstaker som kan ta initiativet til arbeidet, arbeidsgiver kan altså ikke pålegge arbeid i denne perioden. Reglene om daglig hvile på 11 timer og reglene for hva som regnes som nattarbeid endres ikke. Det er derfor usikkert om adgangen vil bli benyttet i særlig grad.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker